Condair CZ
Kompetentní partner v oblasti zvlhčování a
adiabatického chlazení více než 80 let!


Moderní zvlhčovací zařízení musí kromě vysokých nároků na hygienu provozu splňovat také požadavky na účinný provoz a přesně odpovídat rozměrům, které jsou k dispozici pro instalaci. Společnost Condair je připravena nabídnout Vám vysoce kvalitní řešení a služby kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou připraveni Vám pomoci při prvotním návrhu systému zvlhčování a při celé fázi projektování.

Společnost Condair je díky důrazu na hygienu provozu a účinnost světovou jedničkou na trhu zvlhčovačů vzduchu pro použití v komerční sféře a v průmyslu. Naše řešení se stala etalonem s ohledem na inovace, energetickou účinnost a hygienu provozu.

Společnost Condair dnes nabízí své produkty a služby ve více než 70 zemích světa. V České a Slovenské republice nás již přes 20 let zastupuje firma Flair, a. s. Image   Flairinfo@flair.cz
Image   +420-241-774 105
Image   www.flair.cz