Právní upozornění


Osoba odpovědná za obsah:


Condair GmbH
Parkring 3
85748 Garching
Tel.: +49 89 20 70 08-0
Fax: +49 89 20 70 08-140
Internet: www.condair.de

Generální ředitel: Christian Bremer
Rejstříkový soud: Mnichov
Registrační číslo: HRB 202093
Dentifikační číslo pro daň z prodeje: DE 286548364
Daňové identifikační číslo: 143/126/10834


Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služby a v souladu s § 7 (1) německého zákona o využívání telekomunikací (TMG) neseme podle obecného práva odpovědnost za vlastní obsah těchto webových stránek. Nicméně podle § 8 až 10 zákona TMG nejsme jakožto poskytovatel služby povinni sledovat převzaté nebo uložené informace ani zjišťovat okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Tím není dotčena povinnost eliminovat či blokovat používání informací podle obecného práva. Tato odpovědnost je však možná jen od okamžiku, kdy byl zjištěn konkrétní případ porušení zákona. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky provozované třetími osobami. Na obsah těchto stránek nemáme žádný vliv, a proto za něj nepřijímáme žádnou odpovědnost. Za obsah stránek na uvedených odkazech nese odpovědnost vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Externí stránky byly v okamžiku jejich připojení zkontrolovány, zda neporušují zákon. V okamžiku připojení nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Nebylo by však účelné provádět trvalé sledování obsahu připojených stránek bez konkrétních referenčních bodů. Jakmile se o jakémkoli porušení zákona dozvíme, tyto odkazy ihned odstraníme.

Autorská práva
Na obsah a informace vytvořené provozovateli webových stránek, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, se vztahuje německý zákon o autorských právech. Pro reprodukování, zpracování, šíření a jakékoli využití nad rámec zákona o autorských právech je nutný písemný souhlas příslušných autorů nebo tvůrců. Stahování a kopírování obsahu těchto webových stránek je povoleno jen pro osobní, nekomerční použití.
Pokud obsah této webové stránky nebyl vytvořen samotným provozovatelem, jsou dodržena autorská práva třetích osob. Takto bude označen zejména obsah třetích osob. Jestliže si však všimnete, že došlo k porušení autorských práv, prosíme, abyste nám to oznámili. Jakmile se o porušení zákona dozvíme, takový obsah ihned odstraníme.