Kovy
Textil
Dřevo, sochy
Papír, pergamen
Kámen, keramika
Kůže, kosti

Doporučená relativní vlhkost podle materiálu

Obecně nelze určit optimální vlhkost vzduchu pro všechny materiály exponátů. Ideální vlhkost vzduchu se stanovuje podle toho, který materiál v rámci dané výstavy převažuje. Pro zvláště citlivá díla, např. ze dřeva a keramiky, je dobrou střední hodnotou relativní vlhkost okolo 50 %. Zejména ve větších muzeích jsou výstavy z různých materiálů umístěny v různých místnostech, z nichž je každá nezávislými klimatizačními systémy zásobována speciálně upraveným vzduchem. V takovém případě je snadné provést nastavení klimatizace pro příslušnou místnost, což se také doporučuje.

Kvalita od společnosti Condair

Naše na míru šité systémy poskytují profesionální řešení pro zvlhčování a odvlhčování vzduchu v prostorách jakékoliv velikosti a charakteru.

Protože je profesionální plánování základem funkční kvality a energetické účinnosti, rádi vám pomůžeme ve fázi plánování.

Komfortní klima pro mumie Technologie klimatizace a zvlhčování vzduchu v muzeu Gustav-Lübcke, Hamm Technická brožura o vlhkosti v muzeích

Gustav Luebcke Museum