Zvlhčování vzduchu pro automobilový průmysl


Pro dosažení optimálních výsledků musí být vozidla lakována v optimálních prostorových podmínkách. Je velmi důležité, aby byla vlhkost a teplota vzduchu nastavena podle požadavků na materiál a aby byly pracovní procesy dokonale sladěny.

Zásadní roli zde sehrává regulace vlhkosti. Pouze tak lze jednotlivé vrstvy barvy rovnoměrně nanést v co nejkratším možném čase, a dodat tak vozidlu požadovaný lesk.

Lakovny


Pro přenos barvy z nástřikového systému na karosérii se doporučuje relativní vlhkost 70 %. Při správném zvlhčení se zabraňuje odpařování vody v barvě, a zajišťuje se tak homogenní a rovnoměrné nanášení barvy.

Kromě odpařování barvy se vlhkost vzduchu snižuje také při vniknutí prachu do nástřikové kabiny.
Zkušební stolice motoru
Brusírna
Lakovna
Montážní hala

Kvalita od společnosti Condair


Naše na míru šité systémy poskytují profesionální řešení pro zvlhčování a odvlhčování vzduchu v prostorách jakékoliv velikosti a charakteru. Protože je profesionální plánování základem funkční kvality a energetické účinnosti, rádi vám pomůžeme ve fázi plánování.