Proč je vyvážená vlhkost vzduchu
důležitým stavebním kamenem
vašeho zdraví?

Vlhký vzduch usmrcuje viry

Při optimálním rozsahu relativní vlhkosti vzduchu, který činí 40 až 60 %, se aerosoly srážejí pouze do té míry, že v jádru aerosolové částice dochází k takovému zvyšování koncentrace solí, která způsobuje usmrcování obsažených choroboplodných zárodků a mikroorganismů.

Naše imunitní obrana funguje při správné vlhkosti vzduchu nejlépe!

Příliš suchý vzduch také poškozuje důmyslný obranný mechanismus dýchacích cest. Slizniční vrstva vysychá, tuhne a brání řasinkám v pohybu, následkem čehož již nemohou být odstraňovány viry a další choroboplodné zárodky

Proč kýchání způsobuje přenos nákaz?

Zejména v prostorech se suchým vzduchem se kapénky, které obsahují choroboplodné zárodky, šíří do velké vzdálenosti a zůstávají po dlouhou dobu zdrojem nákazy. Jinak to ovšem vypadá při optimální vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 procenty.

Zde se kapénky obsahující choroboplodné zárodky nepřenášejí tak daleko a infikují méně osob. Optimální vlhkost vzduchu v místnosti je tedy účinnou ochranou proti infekcím.

Proč je vlhkost vzduchu od 40 do 60 % optimální?

Scofield Diagram
Pro lidské tělo je optimální relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 40 až 60 %. Tento rozsah je velmi nepříznivý pro choroboplodné zárodky, plísně a bakterie, díky čemuž složení vzduchu zatěžuje lidský organismus pouze minimálně. Riziko přenosu nákazy chřipkových a respiračních virů je zde velice nízké.

Vlhký vzduch minimalizuje nebezpečí šíření kapének obsahujících choroboplodné zárodky

Vlhkost vzduchu má výrazné účinky na infekčnost kapének obsahujících choroboplodné zárodky. Při střední vlhkosti vzduchu je nebezpečí nákazy minimální a při suchém vzduchu v místnosti se skokově zvyšuje.
Humid Air
V místnosti s relativní vlhkostí vzduchu od 7 - 23% dosahuje míra infekčnosti zanesených choroboplodných zárodků po 60 minutách hodnoty 77%
Infectivity
V místnosti s relativní vlhkostí vzduchu činící 43% dosahuje míra infekčnosti zanesených choroboplodných zárodků po 60 minutách minimální hodnoty 15%.
Study: high humidity
Zdroj: Studie: „High humidity leads to loss of infectious influenza virus from simulated coughs“, autor dr. John D. Noti