Zvlhčování a odvlhčování vzduchu při materiálových zkouškách


Od chemických vláken po cihly – před vstupem materiálu na trh musí být takový materiál bezpečný a pečlivě otestován. Pomocí moderních materiálových zkoušek lze přesně určit, jaké zatížení příslušný materiál vydrží, kdy se deformuje a jaké síly je nutné vyvinout, než se poškodí nebo zničí.

Lze analyzovat i ty nejmenší rozdíly, takže je možné vyloučit problémy při dalším zpracování.

Aby byly výsledky zkoušek reprodukovatelné a především platné, je kromě použití vysoce citlivých měřících zařízení zapotřebí neměnné pokojové klima o konstantní teplotě a vlhkosti. Pouze tak lze dosáhnout smysluplných a platných výsledků měření a zjistit bez jakýchkoliv pochybností informace o bezpečnosti a kvalitě příslušného materiálu.
Materiálové zkoušky
Zkušební laboratoř
Polovodičová technologie

Přesné klima pro měřící místnosti s nejmodernější technikou


Zpráva o projektu od výrobce ve Stuttgartu

Rechenzentrum Lulea