Image

 
Zvlhčování při testování materiálů

Od umělých vláken po stavební materiály-než může být materiál uveden na trh, musí být bezpečný. Moderní metody testování přesně určí pevnost, tvrdost, deformaci a ostatní vlastnosti materiálů.

Lze analyzovat i malé odchylky v kvalitě materiálu, které by v budoucnosti, při sériové výrobě, mohly přinést velké problémy.


Stálé mikroklimatické podmínky-konstantní teplota a vlhkost, jsou pro přesné zkoušky materiálů nezbytné, stejně tak pro opakovatelnost měření a pro vysoce přesné měřicí přístroje. Jen tak získáte přesné a platné výsledky měření, které přispějí ke zvyšování kvality materiálů.