Zvlhčování vzduchu v konferenčních
a kancelářských místnostech


Zaměstnanci se musí v práci cítit pohodlně. Moderní pojetí pracoviště může mít pozitivní vliv na motivaci, výkon a zdraví. Správná vlhkost vzduchu má rozhodující vliv na zdraví a pohodu v kanceláři a chrání zaměstnance před nemocemi.

Intenzivní práce s obrazovkou, intenzivní hovorové aktivity a přehřáté kancelářské místnosti mohou v kombinaci s nedostatečnou vlhkostí vzduchu ve vzduchu vést ke značným zdravotním potížím. Zejména v zimních měsících jsou častými symptomy infekce dýchacích cest, potíže s polykáním, bolesti v krku a pálení očí.

Současné lékařské studie ukazují, že imunitní obrana sliznic je také zásadně závislá na vlhkosti v místnosti. Odstraňování mikroorganismů z dýchacích cest se snižuje spolu se snižující se vlhkostí vzduchu. Pro účinnou, rychlou čisticí funkci dýchacích cest, a tím i nižší náchylnost k infekčním chorobám, je nutná dostatečně vysoká vlhkost vzduchu alespoň 45 %.

Proč je vzduch v zimě obzvláště suchý?


Každý zná nepříjemné účinky suchého vzduchu: Pokožka je šupinatá a popraskaná, dochází k vysoušení a podráždění nejen nosní a hltanové sliznice, nýbrž často i očí. Máme pak pocit stísněnosti a stáváme se náchylnějšími k onemocnění dýchacích cest. V čem však spočívají příčiny toho, že bývá vzduch v místnostech obzvláště v chladných ročních obdobích tak suchý?
V závislosti na teplotě disponuje vzduch rozdílnou schopností vstřebávat vodu. V zimě má studený venkovní vzduch pouze velmi malý potenciál k pohlcování vlhkosti. Relativní vlhkost vzduchu se dále snižuje zahříváním (čímž se zvyšuje absorpční potenciál pro vlhkost) a v místnosti se vytváří velmi suché klima. Bez aktivního zvlhčování vzduchu je tak zdravá míra vlhkosti vzduchu v místnosti, tzn. od 40 do 60 %, pouze stěží dosažitelná.
Přednáškové sály / učebny
Kancelářské prostory
Konferenční místnosti
Call centra
Moderní práce zatěžuje také oči

Trockene Augen