Zvlhčování vzduchu při skladování potravin


Hygroskopická (vlhkost přitahující) jídla si vyměňují vlhkost se vzduchem v místnosti. Buď pohlcují vodní páru ze svého prostředí, nebo vodní páru vydávají.

To se děje tak dlouho, dokud nejsou v rovnováze se svým okolím. Správné zvlhčování vzduchu v chladírně je proto téměř stejně důležité jako správné chlazení.

V důsledku suchého vzduchu ztrácí maso také hmotnost, a tím i prodejní hodnotu


s řízenou vlhkostí
suchým vzduchem
Libové hovězí maso obsahuje až 75 % vody a bez zvlhčování vzduchu rychle ztrácí hmotnost, a tím i prodejní hodnotu. Kromě toho si maso zachovává pouze svou chuť, barvu a chutný vzhled ve výloze se správnou vlhkostí.
Závěsný sklad
Masotéka/prodej
Chladírna na maso