Zvlhčování vzduchu v letectví


Spolehlivá funkční kvalita všech součástí je v leteckém průmyslu nezbytná. Při nedostatečné vlhkosti může docházet k poškození a poruše elektronických součástek s potenciálně katastrofálními následky. Má vliv na kvalitu polymerace kompozitů, tmelů, povlaků a svarů – součásti se mohou zdeformovat, stát se porézními nebo se může zhoršit kvalita povrchu.

Koroze oceli kvůli kapce vody


Železo nemůže korodovat na čistém suchém vzduchu. Když se však na kovu usadí vlhkost, kyslík (O2) a voda (H2O) začnou reagovat za vzniku hydroxidových iontů (OH-). Aby se kompenzovaly elektrony potřebné pro tuto reakci, železo oxiduje, tj. vzdává se svých elektronů, které jsou poté absorbovány kyslíkem. Při tomto procesu vzniká oxid železa. V místech, kde byly elektrony odebrány, je nedostatek elektronů, a uvolňují se proto kladně nabité atomy železa (Fe2+). Tyto migrují do kapiček vody a váží se tam na záporně nabité hydroxidové ionty (OH-). V prvním kroku se potom kvůli hydroxidu železitému (II) vytvoří různé náboje. Další reakce s ionty vody, kyslíku a hydroxidu vedou k dalším reakcím, ze kterých se tvoří oxid železitý (III) a hydroxid železitý (III). Usazují se na kovovém povrchu a dodávají korozi její typický vzhled. Na rozdíl od kovů, jako je hliník, se proces zastaví pouze v případě, že již není k dispozici další železo.

Nasycení vodní páry ve vzduchu

Kvalita od společnosti Condair


Naše na míru šité systémy poskytují profesionální řešení pro zvlhčování a odvlhčování vzduchu v prostorách jakékoliv velikosti a charakteru. Protože je profesionální plánování základem funkční kvality a energetické účinnosti, rádi vám pomůžeme ve fázi plánování.