Optimální vlhkost vzduchu pro skladování


Na místech skladování výrobků a zboží nebo archivace objektů chrání komplexní odvlhčování vzduchu majitele před možnými následky poškození vlhkostí, jako je shlukování, růst plísní nebo koroze. Důvodem je uvolňování vlhkosti ze samotného skladovaného zboží nebo pronikající venkovní vzduch a související tvorba kondenzace v příslušných místnostech.

Ještě vyšší je riziko pronikajícího venkovního vzduchu u zboží uloženého v chladírnách. Tvorba ledu na všech površích místnosti ohrožuje bezpečnost personálu, který zde pracuje. Vznikající kondenzace může poškodit skladované zboží a požadované hygienické normy pak lze zajistit pouze se značným dodatečným úsilím. Vysoce funkční systémy odvlhčování zaručují nejen ochranu kvality produktu, ale také nezbytnou účinnost při provozu skladů a chladíren.

Odvlhčování – aby se zabránilo korozi kovových polotovarů a hotových výrobků

Železo nemůže korodovat na čistém suchém vzduchu. Když se však na kovu usadí vlhkost, kyslík (O2) a voda (H2O) začnou reagovat za vzniku hydroxidových iontů (OH-). Aby se kompenzovaly elektrony potřebné pro tuto reakci, železo oxiduje, tj. vzdává se svých elektronů, které jsou poté absorbovány kyslíkem. Při tomto procesu vzniká oxid železa. V místech, kde byly elektrony odebrány, je nedostatek elektronů, a uvolňují se proto kladně nabité atomy železa (Fe2+). Tyto migrují do kapiček vody a váží se tam na záporně nabité hydroxidové ionty (OH-). V prvním kroku se potom kvůli hydroxidu železitému (II) vytvoří různé náboje. Další reakce s ionty vody, kyslíku a hydroxidu vedou k dalším reakcím, ze kterých se tvoří oxid železitý (III) a hydroxid železitý (III). Usazují se na kovovém povrchu a dodávají korozi její typický vzhled. Na rozdíl od kovů, jako je hliník, se proces zastaví pouze v případě, že již není k dispozici další železo.

Zvlhčování – aby hygroskopické skladované zboží neztratilo svou hodnotu


s řízenou vlhkostí
suchým vzduchem
Protože ovoce a zelenina vysychají rychle a smršťují se i při nízkých teplotách, je důležité zajistit správnou vlhkost. Smysluplně dimenzovaný zvlhčovací systém ve skladu i na výstavní ploše je zárukou, že ovoce a zelenina zůstanou čerstvé a bude je možné prodávat bez ztráty hmotnosti.