Zdravá vlhkost pro optimální pracovní prostředí


Dobrá vlhkost v místnosti v call centru je nejen zárukou pohody zaměstnanců, ale i jejich produktivity a zdraví.

Respirační onemocnění jsou dnes hlavní příčinou pracovní neschopnosti. Příčinu téměř čtvrtiny všech případů onemocnění (21,8 procent) lze přisoudit respiračním onemocněním. To znamená, že na celostátní úrovni je zaznamenáno více než 50 milionů dnů pracovní neschopnosti, což stojí německé společnosti 130 miliard eur ročně. Čísla ukazují, že správná vlhkost je více než jen dobrý pocit – vytváří základ pro zdravé pracovní prostředí v call centru
(zdroj: CallCenterProfi, SFO Medien GmbH)

Důvody, proč vlhkost snižuje také riziko infekce v kanceláři


V suchém vzduchu vysychají v místnostech také kapénky zárodků. Rychle tím ztrácejí hmotnost, stávají se lehčí a dlouho se vznášejí v místnosti. Při vlhkosti 40 až 60 % si však takové zárodky zachovají svoji velikost – jsou těžké a těžkopádné. Rychle klesají k zemi, čímž se omezuje jejich šíření vzduchem v místnosti.
Šíření choroboplodných zárodků na suchém vzduchu
Šíření choroboplodných zárodků při optimální vlhkosti

Studie Fraunhoferova institutu


Fraunhoferův institut pro ekonomiku a organizaci práce (IAO) zkoumal v rámci dvouleté studie „vlhkost vzduchu na pracovišti v kancelářích“. Výsledky této studie velmi zřetelně dokládají skutečnost, že osoby pracující v kancelářích si bez regulovaného zvlhčování stěžují na poruchy mající příčinu v příliš suchém vzduchu, které pak nepříznivě ovlivňují jejich duševní rozpoložení, zdravotní stav i pracovní výkonnost. Vyšší vlhkost vzduchu v místnosti byla naproti tomu dotazovanými osobami posuzována příznivě a vnímána jako příjemná.
Skladba studie
V průběhu studie byl ve stávající budově po dobu několika týdnů zapínán a vypínán systém pro zvlhčování vzduchu, přičemž teplota v místnostech se pohybovala v rozmezí asi 22 až 23 °C. Při regulovaném zvlhčování činila relativní vlhkost vzduchu v místnostech zhruba 40 %, v ostatních případech dosahovala vlhkost vzduchu v budově hodnot pouze asi 23 až 28 %.
Výsledek
Studie potvrdila značně nepříznivý vliv příliš nízké vlhkosti vzduchu v místnostech na všeobecné rozpoložení, na možné dráždění očí a na vysoušení sliznic. U všech symptomů, které byly předmětem dotazování, se mezi účastníky průzkumu vyskytovalo v místnostech zvlhčovaných na 40 % relativní vlhkosti znatelně méně stížností. Vlhkost vzduchu na pracovišti je proto vedle dobré kvality vzduchu v místnosti a příjemné teploty důležitým předpokladem pro zvyšování duševní pohody a snižování zatěžujících zdravotních účinků na kancelářských pracovištích.
Testovací skupina bez zvlhčování vzduchu


Máte během práce častěji pocit vyschlých dýchacích cest?
Pálí vás během práce často oči?
Testovací skupina se zvlhčováním vzduchu


Máte během práce častěji pocit vyschlých dýchacích cest?
Pálí vás během práce často oči?