Odvlhčování pro plavecké bazény


Kvůli vysoké míře odpařování vody ve vnitřních bazénech vzniká zejména v kombinaci s vysokými teplotami v prostoru obrovská vlhkost a nepříjemný pocit vlhkosti. V případě návštěvníků plaveckého bazénu mohou tyto klimatické podmínky nejen narušit osobní pohodu, ale také vážně ohrozit jejich zdraví i zdraví zaměstnanců bazénu v podobě potíží s krevním oběhem. Vlaky a teplý vzduch je skvělou živnou půdou pro bakterie a zárodky. Přes lehký oděv návštěvníků plaveckého bazénu mohou takové zárodky obzvláště rychle přijít do styku s lidskou pokožkou a v nejhorším případě způsobit infekce nebo onemocnění.

Kromě možných zdravotních rizik má teplý a vlhký vzduch negativní vliv také na samotnou budovu. Vodní pára kondenzuje v takzvaných „chladných místech“, jako jsou skleněné povrchy, kovové komponenty nebo vnější stěny, a dlouhodobě vede k tvorbě plísní a korozi. Z toho vyplývající škody vedou ke kratším intervalům údržby a oprav infrastruktury budovy, neplánovaným odstávkám provozu a především k vyšším nákladům. Provozovatelé plaveckých bazénů by proto měli zvolit instalaci moderního odvlhčovacího řešení.

Příjemný vzduch v místnosti
místo nepříjemné vlhkosti

Bezpečné,
suché povrchy

Zamezení vzniku plísní,
koroze nebo poškození konstrukce

Energeticky efektivní technologie od společnosti Condair


Běžnou metodou odvlhčování vzduchu je jednoduchá ventilace, při níž je vlhký vzduch v místnosti odsáván ventilátorem a do místnosti proudí sušší vzduch.

Vnější vzduch se pak musí s vysokou spotřebou energie znovu ohřát. Při takovém způsobu odvlhčování dochází k plýtvání energií. Regulace vlhkosti pomocí systémů odvlhčování vzduchu je zejména pro použití v bazénech mnohem energeticky účinnější.

Jsou založeny na uzavřeném chladicím cyklu, díky němuž je provoz až o 60 procent hospodárnější než běžné systémy, které pracují s přiváděným a odváděným vzduchem. Při regeneraci energie pracují všechny bazénové odvlhčovače společnosti Condair podle principu tepelného čerpadla. To vede ke značným úsporám provozních nákladů, protože teplo získané v okruhu tepelného čerpadla se přivádí zpět do systému vytápění místnosti.