Zvlhčování vzduchu pro datová centra


V datových centrech slouží zvlhčovače vzduchu především v rámci prevence elektrostatických výbojů aby nedošlo k poškození citlivého hardwaru.

Kromě lze odpařovací chladiče používat k chlazení odpadního vzduchu, takže lze výrazně snížit provozní náklady na chlazení serverů. Chladicí účinek dosažený na odpadním vzduchu se přenese na přiváděný vzduch. Díky tomu mohou být konvenční chladicí stroje a chladiče podstatně menší a jejich provedení může být levnější. Navíc se snižují běžné provozní náklady na chlazení budovy.
Schematická struktura datového centra
Facebook ve švédském městě Luela

Snižte náklady na energii


Jednou z možností vytváření regenerativního chladicího výkonu je nepřímé odpařovací chlazení v zařízeních RLT. Snížení výkonu a spotřeby elektrické energie chladicího stroje pro mechanické generování chladu nepřímým odpařovacím chlazením spočívá na termodynamickém efektu, který působí ochlazování vzduchu odpařováním vody. Odpařovací teplo, které je třeba ke změně fáze vody, se odebírá vzduchu a působí cílené ochlazování.

Potenciál energetických úspor tohoto efektivního opatření lze zjistit pomocí energetického simulovaného výpočtu na základě vzorových parametrů zařízení a meteorologických údajů dané polohy. Chladicí účinek dosažený na odpadním vzduchu se přenese na přiváděný vzduch. Díky tomu mohou být konvenční chladicí stroje a chladiče podstatně menší a jejich provedení může být levnější. Navíc se znatelně sníží běžné provozní náklady na chlazení budovy. Verze pro PC nebo Android je k dispozici zdarma na www.mycoolblue.de, stejně jako verze pro IOS na portálu Apple App Store.
Exemplární znázornění energetických přínosů klimatizačního systému s odpařovacím chlazením.
Vypočítává se pomocí softwarového nástroje Coolblue 2.0 vyvinutého společností Condair.

Statický náboj


V datovém centru může během údržby nebo na neuzemněných součástech vznikat statická elektřina. To může vést k nekontrolovatelným výbojům a zničení citlivých elektrických součástí.

Při relativní vlhkosti vzduchu 50% – 55% se hromadí vlhký vzduch obohacený o ionty, které jsou těžší a v elektrickém poli se hůře pohybují. Vodivost vzduchu a povrchů materiálu se následně zvyšuje, elektrický náboj je odváděn, čímž se zabraňuje vytváření potenciálních rozdílů.
V případě suchého vzduchu pod 40 % relativní vlhkosti
mohou také vznikat rozdíly v elektrického potenciálu
Při 50–55% relativní vlhkosti se může kvůli
zvýšené vodivosti vybít elektrický náboj

Kvalita od společnosti Condair


Naše na míru šité systémy poskytují profesionální řešení pro zvlhčování a odvlhčování vzduchu v prostorách jakékoliv velikosti a charakteru. Protože je profesionální plánování základem funkční kvality a energetické účinnosti, rádi vám pomůžeme ve fázi plánování.