Představenstvo

Oliver Zimmermann, CEO Condair Group


Oliver Zimmermann 

Generální ředitel

“Naší největší ambicí je naše vize společnosti Condair dodávat produktivitu, udržitelnost a zdraví prostřednictvím vzduchu a vody, protože to není jen slib všem našim zainteresovaných stranám, ale i náš vlastní požadavek dosáhnout mimořádných cílů a hnací síla pro naše jednotlivce, abychom společně vytvořili úspěšnou budoucnost.

Naše vize také reprezentuje náš cíl stát se poskytovatelem řešení v oblasti regulace vlhkosti a optimalizace spotřeby energie tím, že nabízíme kompletní sortiment inovativních komponent.

Společnost Condair se transformuje z mezinárodní skupiny nezávislých společností do jedné skutečně integrované celosvětové organizace. To nám umožní další růst našeho hlavního podnikání v oblasti zvlhčování a chlazení odpařováním – organicky a prostřednictvím akvizic“.
Werner Adler, Corporate Strategy & Marketing


Werner Adler 

Strategie společnosti a marketing

Abychom byli blíže našim trhům a lépe porozuměli potřebám našich různých zákazníků a zainteresovaných stran, vytvořili jsme organizaci skládající se z těsné spolupráce mezi našimi 10 regionálními obchodními skupinami a našimi podpůrnými strategickými podnikatelskými týmy, které se specializují na systémy topení, ventilace i klimatizace (HVAC), na koncového uživatele, výrobce OEM a servisní činnosti“.