elektrotechnickém průmyslu

 
Zvlhčování v elektrotechnickém průmyslu

Čím je vzduch sušší, tím rychleji se projevuje elektrostatický náboj a je silnější. Ve výrobních závodech zaměřených na elektroniku a mikroelektroniku je velmi důležitá ochrana proti elektrostatickému náboji (ESD).

Elektronická zařízení, tištěné obvody a datové nosiče jsou extrémně citlivé na elektrostatický náboj a mohou být poškozeny již nábojem pouhých 100 V. Elektrostatický náboj lze účinně  


omezit řízeným zvýšením vlhkosti vzduchu. Vlhký vzduch se váže na ionty, zvyšuje jejich hmotnost a snižuje jejich pohyblivost v elektrickém poli. Řízené zvlhčování vzduchu přispívá ke vzniku „filmu“ na površích předmětů, činí je vodivými a brání tak vytváření elektrostatického náboje.