Zvlhčování vzduchu pro elektrotechnický průmysl


Čím sušší je vzduch, tím rychleji a silněji se tvoří elektrostatický náboj. Konzistentní ochrana proti elektrostatickým výbojům (Electro Static Discharge) se vzhledem ke zvyšující se miniaturizaci elektronických součástek stala ve výrobních společnostech nezbytnou. Elektronická zařízení, desky plošných spojů a data jsou velmi citlivá na elektrostatický výboj.

Elektronické součásti se mohou poškodit již při elektrostatickém výboji 100 V. Elektronický náboj se však může zadržovat při zvýšené vlhkosti vzduchu.

Ve vlhkém vzduchu se ukládají ionty, které jsou pak v elektrickém poli těžší a hůře se pohybují. Při řízeném zvlhčování vzduchu se může na površích vytvářet vlhký film, díky kterému je navzdory nízké hustotě povrch vodivý, a zabraňuje se tak hromadění elektrického náboje.
V případě suchého vzduchu pod 40 % relativní vlhkosti
mohou také vznikat rozdíly v elektrického potenciálu
Při 50–55% relativní vlhkosti se může kvůli
zvýšené vodivosti vybít elektrický náboj

Statický náboj


V datovém centru může během údržby nebo na neuzemněných součástech vznikat statická elektřina. To může vést k nekontrolovatelným výbojům a zničení citlivých elektrických součástí.

Při relativní vlhkosti vzduchu 50% – 55% se hromadí vlhký vzduch obohacený o ionty, které jsou těžší a v elektrickém poli se hůře pohybují. Vodivost vzduchu a povrchů materiálu se následně zvyšuje, elektrický náboj je odváděn, čímž se zabraňuje vytváření potenciálních rozdílů.
Elektrická zkušební laboratoř
Výroba waverů
Výroba mikročipů