Měřicí místnosti


Když je to opravdu složité...

Přesná klimatizace pro měřicí prostory se špičkovou technikouStanovení úkolů a výchozí pozice

Požadavek 1:

Plánování 3 měřicích prostorů se špičkovou technikou o celkové ploše 1960 m² s požadavky na klimatizaci vyššími než třída 1 a třída 2 podle normy VDI 2627.

Požadavek 2:

Realizace během 5 měsíců.

Požadavek 3:

Integrace měřicích prostor do staré stavby s malými výškami stropů, extrémně nízkými mezistropy a současnými instalacemi pro čtyřpatrovou budovu, která se nachází nad těmito prostory.

Požadavek 4:

Žádné přerušení provozu současné budovy během přestavby měřicích prostor.

Současná větrací zařízení dřívějších montážních hal byla zastaralá, stála pod přístřeškem pro účely nakládání a přístup k nim byl možný, jedině když se pracovníci sehnuli.

Toto místo se zdálo být „zcela nemyslitelné“ jako budoucí sídlo nové technické centrály.

Původně plánované místo instalace nové technické centrály s 11 RLT/klimatizačními zařízeními, s kompletním systémem chlazení a topení a s dalšími funkčními jednotkami přímo nad měřicími prostory nebylo schváleno. „Bylo třeba najít nekonvenční řešení.“

Řešení plánovačů

Současná struktura budov si vynutila nezvyklé rozdělení prostor čtyř různých funkčních zón, aby bylo možné dosáhnout požadovaných stavů klimatizace. Nejvyšší přesnost klimatizace byla požadována v místnosti přesného měření:

  • Třída I podle normy VDI 2627 (minimální hodnoty!)
  • Požadované hodnoty 20,5 °C, +/­ 1 K (volitelně)
  • Nejvyšší přípustná odchylka +/­ 0,1 K
  • Maximální přípustný gradient teploty: max. 0,1 K na 1 m výšky místnosti
  • Vlhkost: max. 50 % RV +/­ 5 % (nebo nižší hodnota vlhkosti)
  • Teplotní odchylka za 7 dní < 0,4 K

Vysoce komplexní klimatizační/chladicí a MSR-technika byla naplánována do technické centrály umístěné 4 m nad úrovní ulice; tato centrála musela integrovat existující přístřešek k nakládání nákladních automobilů, aniž by nakládací zóna musela být vyřazena z provozu.

Z důvodu extrémně stísněných prostorových poměrů musela být primární a sekundární klimatizační zařízení koncipována s co nejmenšími objemovými toky, a přesto s nejvyšší možnou provozní bezpečností.

Pro úkoly odvlhčování s vysokou prioritou byl vybrán a instalován vlastní systém přívodu chladu s nízkými teplotami (0/4 °C).

Realizace zařízení

Protože přesné měřicí přístroje zasahují do zavěšených podhledů, musely být z hlediska klimatizace zohledněny odskoky stropu, duté komory a výstupky. Instalace zařízení, která byla hned od počátku mimořádně stísněná, se tím – zčásti ještě během fáze realizace – navíc extrémně ztížila. Vedení vzduchu v místnosti tak získalo zvláštní význam zejména z důvodu těchto dodatečných obtíží. Uvedený úkol byl mistrovsky vyřešen ve spolupráci mezi plánovači a dodavatelskou firmou (Schako).

Řešení problematiky prostoru a místa spočívalo v „plovoucí“ technické centrále vsazené do přístřešku, který byl k dispozici.

V důsledku extrémně stísněných prostorových poměrů bylo třeba naplánovat a vytvořit vysoce zhuštěnou, ale přesto dobře přístupnou technickou centrálu.

Včasná realizace a výsledky měření ověřené institutem

Stavebník a zadavatel požadoval pro svou novou, vysoce komplexní produktovou řadu vysoce přesné klima v měřicím prostoru. Nová klimatizační zařízení nejenže splňovala požadavky provozovatele, ona je v mnoha ohledech překonala. Zařízení pracovala s vysokou přesností i v nejžhavějším létě od počátku záznamů o počasí – v červenci/srpnu 2015. Sousední vyhodnocení měření udávají naměřené hodnoty nejteplejších dnů roku 2015:

  • Vlhkost v měřicí místnosti: 48 % RV +/­ 1 %
  • Teplota v měřicí místnosti: 20,5 °C +/­ 0,1 °C
  • Teplotní gradient na m výšky místnosti: < 0,1 K

Přesná klimatizace pro měřicí prostory se špičkovou technikou – Andreas Beger, Vertrieb Condair GmbH