Condair ME

Efektivní chlazení
Odpařovací chladič Condair ME

 Adiabatické chlazení Condair ME

Adiabatické chlazení

Jedním ze způsobů, jak vytvářet regenerační chladicí výkon, je nepřímé chlazení odpařováním v klimatizačních systémech.

Odpařovací teplo potřebné pro změnu skupenství vody je ze vzduchu odebráno a způsobuje požadované chlazení.


Adiabatické chlazení Diagram

Významná úspora energie

Chladicí účinek dosažený ve vystupujícím vzduchu se přenese do vstupujícího vzduchu. Běžné chladicí přístroje a chladící baterie proto mohou být navrhovány tak, aby byly podstatně menší a nákladově efektivnější.

Kromě toho se výrazně sníží průběžné provozní náklady na chlazení budov.


Odnímatelné odpařování Orgány


Odnímatelná odpařovací tělesa

V případě, že odpařovací chladič není po delší dobu využíván (například v průběhu topného období), lze sejmout nosič média a odstranit odpor vzduchu.

.