Condair GS

Zvlhčování, které se také zahřívá!
Rekuperace tepla spalin pomocí systému HVAC

Technologie zařízení je testována sdružením DVGW

Na toto konstrukční řešení pro směrování spalin je podána patentová přihláška a německé sdružení pro plynárenství a vodárenství (DVGW) k němu vystavilo osvědčení o zkoušce č. CE-0085CO0031.


Účinnost se vyplatí!

Tento diagram znázorňuje možné úspory včetně kondenzačního tepla při různých mírách rekuperace tepla.