Coolblue

Co je energetická účinnost?
Dosažení stejných cílů s méně energie!

x

Energy use simulation




Energetická simulace nepřímého chlazení odpařováním
s aplikací myCoolblue společnosti Condair

Simulační nástroj myCoolblue společnosti Condair slouží ke zjištění energetických úspor, kterých lze dosáhnout se systémem nepřímého chlazení vypařováním (Condair ME).

Přitom je případ chlazení zařízení RLT (chlazení přívodem venkovního vzduchu) vyobrazen na základě relevantních parametrů plánování ve výpočtovém programu.


Precise Calculation





Potenciál úspory energie lze přesně spočítat
již před konstrukcí zařízení

S mobilním softwarem myCoolblue lze plánované zařízení energeticky simulovat a za pomoci nepřímého chlazení vypařováním předem vypočítat potenciál úspory energie.

Energetická výhoda tak může být přesně zachycena v číslech a zhodnocena.


weather data





Zahrnutí meteorologických dat pro požadovanou lokalitu

Energetická simulace se provádí na základě hodinových dat meteorologických prvků reprezentujících roční průběh počasí pro zvolenou lokalitu.

Za tímto účelem jsou k dispozici hodnoty testovacího referenčního roku Německé meteorologické služby DWD a globální meteorologická databáze METEONORM pro více než 300 lokalit po celém světě.








myCoolblue výukové video

Sousední video ukazuje použití softwaru a myCoolblue vám řekne,
jak v několika krocích energický simulaci rostlin může vykonávat.


E-mail and AirPrint Function






E-mail a funkce AirPrint

Výsledky kalkulace může zaslat Mollierův h-x diagram e-mailem nebo také přímo vytisknout na AirPrint tiskárně.



myCoolblue at the App Store






Bezplatně v App Storu

Společnost Condair poskytuje myCoolblue jako bezplatný služební program v App Storu.

Stiskněte jednoduše tlačítko vedle na svém iPadu a budete převedeni
přímo do App Storu ke stažení.



myCoolblue for PC






Zdarma pro počítač

MyCoolblue je také k dispozici zdarma pro počítač.

Jednoduše stiskněte tlačítko naproti počítači a budete
přesměrováni na online verzi programu.