Condair DL

Hybridní zvlhčovač Condair DL
Nejlepší energetická účinnost ve čtvrté generaci

x

Hybridní zvlhčovač

Condair DLCondair DL je další generací systému Condair Dual2 - nejúspěšnějšího systému adiabatického zvlhčování na světě. Jeho hygienické vlastnosti se v praxi osvědčily a byly ověřeny a certifikovány nezávislými organizacemi s veřejnou odpovědností.

Hybridní zvlhčování využívá výhradně výhod rozprašování a odpařování. To vede k udržitelnému řešení klíčových problémů, které se mohou objevit při izolovaném použití těchto technologií. Systém zvlhčování je proto první volbou z hlediska hygieny, energetické účinnosti a hospodárnosti.

Inteligentní kombinace dvou adiabatických metod!


Adiabatický zvlhčovač Condair DL využívá výhradně výhod dvou typů zvlhčování, rozprašování a odpařování. To poskytuje trvalé řešení ústředních problémů, které mohou vzniknout při izolovaném použití těchto technik.

Patentovaná metoda HygienePlus®


Klimatizace a zvlhčovací zařízení nejsou v zásadě sterilní prostory. I když se používá zvlhčovací voda v kvalitě pitné vody, nikdy není zcela bez zárodků. Proto se ve zvlhčovačích vzduchu a ve vlhkých prostorách klimatizačních zařízení mohou vždy usadit mikroby a vytvořit nebezpečné biofilmy. Vhodná hygienická opatření jsou proto nezbytná, aby se zabránilo růstu a množení choroboplodných zárodků v adiabatických zvlhčovačích. Diagram zárodků poukazuje na rychlé šíření mikroorganismů, pokud nejsou přijata vhodná opatření k jejich omezení. Patentovaná metoda HygienePlus® zajišťuje zdravý vzduch a trvale hygienické prostředí.
HygienePlus

Energeticky účinný nízkotlaký systém


Nízkotlaký provozní režim přináší výrazné úspory energie díky menší kompresní práci. Kombinací zvlhčovače vzduchu Condair DL a reverzní osmózy Condair AT2 se i čerpadlo pro zvýšení tlaku ve zvlhčovacím systému stává zbytečným!
Condair DL jet

Schematické uspořádání


Nízkotlaké systémy si obvykle vystačí s výrazně menší konstrukční hloubkou než vysokotlaké zvlhčovače. Díky uspořádání keramiky výparníku tak, aby pokrývala celou plochu, a v důsledku rozprašovacího kužele trysek molekulárního difuzoru lze celou celkovou hloubku systému Condair DL snížit až na 600 mm. Díky kompaktní konstrukci lze také zkrátit zvlhčovací komoru, dosáhnout výrazné úspory materiálu.

Struktura systému
Hybridní zvlhčovač

Profesionální plánování je základem funkční kvality a energetické účinnosti.
Rádi vám pomůžeme ve fázi plánování.