Condair DL

Hybridní zvlhčovač Condair DL
Další vývoj Condair DUAL2


Dva způsoby adiabatického zvlhčování, chytře zkombinované.

Hybridní zvlhčovač Condair DL využívá výhod obou způsobů adiabatického zvlhčování – rozprašování a odpařování vody. Výsledkem je potlačení nevýhod, pokud by se oba způsoby použili samostatně.Nastavitelné rozprašovací trysky

Každá tryska je umístěna v nosné sponě, kterou je možné nastavit v úhlu 15°. Správným nasměrováním trysky lze zajistit, že se vodní aerosol dostane na keramickou odpařovací desku rovnoměrně, i v kritických okrajových oblastech.Extrémně krátké konstrukční délka

Nízkotlaké adiabatické zvlhčovací systémy potřebují obecně pro vestavbu podstatně kratší délku, než vysokotlaké zvlhčovací zařízení. Celoplošné uspořádání keramických desek a směrovatelné kužely rozprášeného aerosolu z trysek umožňují výrazně snížit instalační délku. Zvlhčovač Condair DL může být nainstalován na délce již od 600 mm.

Díky tomuto kompaktnímu designu může být také zkrácena zvlhčovací komora a lze takto ušetřit s podstatné množství materiálu.


Kompletně bez aerosolu

Vodní aerosol, pokud je kontaminovaný mikroorganismy z vody nebo z existujícího bio filmu, může aerosol sloužit jako prostředek k dalšímu šíření mikroorganismů dále do vzduchu, který dýchají osoby.

Condair DL používá spolehlivé řešení s keramickými odpařovacími deskami, na kterých se účinně odpařuje vzduch a aerosol se kompletně odloučí.