Datové centrum


Facebook Data Center ve městě Lulea, Švédsko:

Efektivní chlazení výpočetních středisek odpařovacím chladičemPro velkou potřebu temperování výpočetních středisek jsou zejména velmi dobře vhodné zařízení RLT s nepřímým odpařovacím chlazením, protože odpařovací chladiče pracují nanejvýš spolehlivě a ve srovnání s konvenčním, mechanickým chlazením mají podstatně nižší provozní náklady.


Skutečnost, že spotřeba energie je při provozu výpočetních středisek rozhodujícím nákladovým faktorem, by nikoho neměla překvapit. Mnohem více překvapivé je, jestliže zjistíme, za co se energie hlavně spotřebovává. Neboť příčinou vysoké spotřeby energie zpravidla nejsou procesy IT – tedy kilowatthodiny, které spotřebovávají jednotky procesorů a pamětí. Velký podíl energie spíše pohltí temperování většinou prostorných serverových středisek. Chlazení a cirkulace vzduchu mohou ve výpočetních centrech skutečně tvořit až polovinu celkové spotřeby energie a zdvojnásobit tak množství energie potřebné pro zásobování primárních funkcí IT!


Důsledky jsou jasné. Jestliže předpokládáme srovnatelnou kvalitu při výkonu chlazení a zvlhčování vzduchu, pak je – v poměru k ceně – spotřeba energie rozhodujícím kritériem při pořizování chladicího zařízení. Chceme-li kombinovat vysokou potřebu chlazení výpočetních středisek s maximální efektivitou, je použití zařízení RLT s nepřímým odpařovacím chlazením obzvláště vhodné. Tak je možno v případě inovačního výkonného chladiče, jako je Condair ME, zajistit vysokou kvalitu vzduchu a spolehlivé chlazení se srovnatelně nízkou spotřebou energie. To chrání servery před přehřátím, elektrostatickými účinky a nadměrně suchým vzduchem, zvyšuje odpovídajícím způsobem jejich životnost a současně snižuje náklady na jejich provoz.


Kombinace vysokého chladicího výkonu a nízké spotřeby energie je přitom možná díky termodynamickému efektu odpařovacího chlazení. Tento efekt je podmíněn tím, že vlhkost vzduchu je zvýšena přidáním zvlhčující vody. Odpařovací energie, která je zapotřebí pro přeměnu stavu vody jako agregátu z kapalného na plynný, a tím pro zajištění potřebného ochlazení, se přitom odebírá ze vzduchu. Takto vzniklý chladicí efekt může být využitý buď přímo v přiváděném vzduchu, přičemž často nezbytné zvýšení relativní vlhkosti vzduchu může být zajištěno procesem úpravy vzduchu. Nebo další možnost nabízí přenos chlazení při zvlhčování odváděného vzduchu přes tepelný výměník na přívodní vzduch. Konvenční chladicí stroje a chladicí registry tak mohou být konstruovány ve značně menším a výhodnějším provedení, než je tomu u jiných metod.


Příklad úspěšného použití odpařovacích chladičů Condair je výpočetní středisko, které v roce 2013 uvedl do provozu Facebook v Luleå, v severním Švédsku – vůbec první evropské datové středisko provozovatele sociální sítě. Tři serverové haly, které zde byly zřízeny na celkové ploše 28 000 m2, stanovily celosvětová měřítka v oblasti ekologie, energetické efektivnosti a trvalé udržitelnosti. Svou dalece nadprůměrnou energetickou účinností jsou odpařovací chladiče typu Condair ME podstatnou součástí tohoto ekologického profilu. K tomu patří nejenom vynikající stupeň účinnosti odpařování, který se díky snášenlivosti demineralizované vody v průběhu provozní doby nezhoršuje, ale také vysoká kvalita zpracování použitých komponent zaměřená na dlouhou životnost a spolehlivost.


Efektivní Datové centrum chlazení odpařováním chladič - Frank Benndorf, prodeje Condair GmbH