hx Diagramm App

Výpočet klimatizace je snazší!
Například s bezplatnou aplikací od Condair!

x


Condair h,x-calculator

H,x calculator od společnosti Condair je aplikace zdarma pro projektanty, kteří ji využijí při výpočtech stavů vzduchu při zvlhčování. Výpočty lze provádět snadno, přesně a rychle. Do výpočtu lze zahrnout mnoho vstupních proměnných, aby se výsledek co nejvíce blížil realitě.


Snadné použití

Na hlavní stránce aplikace si projektant může zvolit, zda bude počítat izotermické nebo adiabatické zvlhčování a zadat vstupní, nebo požadované výstupní hodnoty. Všechny výsledky výpočtu jsou interaktivně zobrazeny v číselné podobě a ve formě diagramu. Ovládání je velmi rychlé díky rolovací liště, která se zobrazí automaticky, pokud se zadávacího políčka dotknete po delší dobu.Bereme v úvahu nadmořskou výšku

Aby byly výsledky výpočtu přesné, je nutné brát ohled na tlak vzduchu. Ve výpočtu lze proto zadat nadmořskou výšku po 100 m.


H, x-Kalkulačka video tutoriál

Následující video zobrazuje zacházení s programem h, x-Calculator a vysvětluje, jak lze určit klima před zvlhčováním nebo po zvlhčování, zvlhčovací kapacitou a topným výkonem (s adiabatickým zvlhčováním vzduchu) jen s několika kroky.

Software může provádět výpočet v imperiálním i v metrické jednotce.Funkce E-mail a Air-Print

Výsledky výpočtu z Condair h, x calculator můžete snadno odeslat emailem nebo na tiskárnu s funkcí air print.
Zdarma v App Store

Společnost Condair poskytuje aplikaci h, x Calculator zdarma. Jednoduše na svém zařízení iPad spusťte link a budete nasměrování do App Store pro stažení aplikace.