ADAC Center

x

Andrej Arnold, Condair GmbH
Autor: 
Andrej Arnold, prodej 
Regionálního centra Süd


Dvě inteligentně zkombinované adiabatické metody: vpravo nízkotlaké molekulární rozprašovací trysky a vlevo patentovaná odpařovací jednotka z vysoce kvalitní keramiky.

Přehled systému Condair DLCentrála ADAC Mnichov: Hygiena je odpovědnost

Hybridní zvlhčování vzduchu – dobrá kombinace dvou adiabatických metod zvlhčování


Budova ADAC slavnostně otevřená v roce 2012, která dosahuje výšky 93 m a je postavena v ulici Hansastraße v Mnichově je architektonickým a technickým skvostem. Nabízí na celkové ploše podlaží přibližně 129 500 m2 prostor pro zhruba 2400 zaměstnanců a mimo jiné disponuje vlastním rádiovým a televizním studiem, konferenčním centrem, výstavními prostory, dvěma výpočetními středisky ve sklepě a vlastní tiskárnou. Vzhledem ke zvláštním požadavkům zde vsadili na hybridní zvlhčování vzduchu od společnosti Condair. Více než tisíc oken budovy navržené berlínským architektonickým studiem Sauerbruch Hutton se třpytí 22 barvami díky sítotisku na části ploch a barevným profilům na prosklení. Proto také získala tato budova rychle svou přezdívku „Hvězda Sendlingu“. Dvojmo prosklená fasáda zajišťuje přívod čerstvého vzduchu, uvnitř namontované žaluzie chrání budovu před zvýšeným slunečním zářením a navíc předcházejí akumulaci tepla. Kromě dálkového topení a geotermálnímu topení s tepelnými čerpadly vsadili autoři na aktivaci betonu, přirozené větrání, rekuperaci tepla a fotovoltaiku, to vše propojené s promyšlenou automatizací budovy.

Firemní tiskárna a výpočetní středisko se zvláštními požadavky
Pro optimální průběh výroby v tiskárně je naléhavě nutná stálá teplota v místnosti i rovnoměrná vlhkost vzduchu, protože jinak by mohlo docházet k závažným poruchám. K tomu patří v první řadě deformace papíru, a tedy změny rozměrů papíru, které brání dalšímu zpracování papíru nebo ho zcela znemožňují. Papír, který je – jak známo – vyroben z rostlinných vláken a je hygroskopický, přitom odebírá vlhkost ze vzduchu. Dalším velkým problémem jsou elektrostatické náboje z důvodu příliš nízké vlhkosti vzduchu, což způsobuje, že vrstvy papíru (nebo také syntetického materiálu) na sobě ulpívají a již neprobíhají hladce tiskařským strojem. Při zpracování papíru je optimální rovnovážná vlhkost v rozmezí 50 % až 60 % relativní vlhkosti.

Ve výpočetních střediscích je třeba posuzovat relativní vlhkost v souvislosti s použitými metodami chlazení, obecně by však měla být v rozpětí 40 % až 60 %. Nižší vlhkost vzduchu vede i zde ke vzniku elektrostatického náboje a ten způsobuje škody. Vysoká vlhkost vzduchu může naopak vést ke korozi elektrických/elektronických komponent.

Celková pohoda zaměstnanců
Zapomenout nesmíme samozřejmě ani na celkovou pohodu zaměstnanců v takových oblastech použití. Například lidský pocit pohody je při teplotách mezi 19 °C a 23 °C rovněž při vlhkosti vzduchu v místnosti v rozpětí 40 a 60 %. Správná vlhkost vzduchu také snižuje obsah prachu ve vzduchu.

Fungování hybridního zvlhčovače vzduchu
Hybridní zvlhčovač vzduchu používá dvě adiabatické metody zvlhčování vzduchu. Rozprašovací jednotka a odpařovací jednotka jsou nasazeny paralelně, aby se v kombinaci dosáhlo dlouhodobého řešení problémů, které se objevují při samostatném použití. Jednotka výparníku se skládá z vysoce porézních, odolných keramických prvků s velkým vnitřním povrchem. Ty jsou stejnoměrně a po celém povrchu postříkány pomocí molekulárních rozprašovacích trysek. Trysky mají plný kužel a jsou pomocí malého posilovacího čerpadla zásobovány upravenou, plně odsolenou vodou (mezi 4 a 8 bary). Při použití zařízení na úpravu vody s čerpadlem s měnící se frekvencí může případně na tomto místě odpadnout použití posilovacího čerpadla.

Vynikající hygienické funkce a proplachování
Z hygienických důvodů je zvlhčovací voda po odstranění tvrdosti zbavena minerálů pomocí obráceného osmotického zařízení. Dále musí následovat účinná preventivní dezinfekce vody, aby se zabránilo rozšíření mikroorganizmů. Koncept HygienePlus společnosti Condair s patentovaným ionizováním stříbra se zde osvědčil jako dlouhodobá záruka kvality hygieny. Elektronická regulace s automatickým sledováním kapacity zajišťuje přesné dávkování s konstantními dezinfekčními účinky. Keramické desky je možné snadno demontovat a očistit pomocí vysokotlakých čističů (až 30 barů). Ty je možné proto používat trvale. Díky kombinaci rozprašování a odpařování je voda použitá ke zvlhčování optimálně využita a případné nadbytečné množství vody je velmi malé. Nadbytečnou vodu lze (také z hygienických důvodů) volně odvádět. Aby se zamezilo stojaté vodě, je každý rozprašovací okruh, který není aktivní, automaticky vyprázdněn pomocí odpovídajícího rozprašovacího ventilu.
Pokud je překročena vodivost přiváděné vody nebo pokud je zvlhčovací systém déle než 23 hodin bez požadavku, otevře se vyplachovací ventil a přívod demineralizované vody i vedení do centrální jednotky jsou po určitou dobu vyplachovány čerstvou demineralizovanou vodou. Již model Condair DUAL 2 použitý ve společnosti ADAC má certifikát hygieny SGS Fresenius a byl vyznamenán hlavním svazem profesních sdružení (BG) za optimální hygienu a bezpečnost zařízení.

Spolehlivé při použití ve společnosti ADAC: Condair Dual 2
V budově „Hvězda Sendlingu“ se již od roku 2011 spolehlivě využívá celkem 5 hybridních zvlhčovačů vzduchu o výkonu 4000–24 000 m³/h, tyto zvlhčovače zajišťují správné klima v tiskárně a výpočetním středisku.
Projekt techniky větrání byl zpracován techniky poradenské společnosti NEK Beratende Ingenieure; zakázka byla zadána výrobci větracích přístrojů Huber + Ranner GmbH z Pockingu a instalací větracích zařízení byla pověřena tehdejší společnost „YIT Germany GmbH“. Zvlhčovač vzduchu byl vestavěn na staveništi ADAC do skříňové klimatizace od společnosti Huber + Ranner GmbH. Z důvodu vysokých hygienických nároků na zvlhčování vzduchu provádí vestavbu zvlhčovačů vzduchu obecně pouze společnost Condair. V projektovaném provozním stavu činí příkon na hybridní zvlhčovač vzduchu pouze 155 W.

Vylepšený nástupnický systém: Condair DL
Zkušenosti z projektu ADAC a také z dalších projektů byly základem při dalším vývoji systému Condair Dual 2, který je až dosud nejúspěšnějším systémem adiabatického zvlhčování. Výsledek je s modelem Condair DL k dispozici od roku 2014. Celý vývoj systému Condair DL probíhal se zřetelem na nejvyšší možnou hygienickou bezpečnost. Konstrukční detailní řešení působí preventivně a předcházejí nekontrolovanému růstu choroboplodných zárodků v celém zvlhčovači vzduchu. Patentovaný proces HygienePlus zajišťuje zdravý vzduch a trvalou hygienu. Hygienická kvalita tohoto systému se osvědčila v praxi a byla prokázána a oceněna nezávislými organizacemi s veřejnou odpovědností.
Tento nový přístroj nabízí s minimální délkou 600 mm ještě kompaktnější konstrukci, čehož bylo dosaženo především díky celoplošnému uspořádání odpařovací keramiky a novým molekulárním rozprašovacím tryskám s nízkým tlakem. Tak lze zkrátit celou zvlhčovací komoru, čímž se dosahuje pozoruhodné úspory materiálu.

Andrej Arnold, Dipl. Ing. (FH), regionální středisko Süd 

Další informace o hybridním zvlhčovači vzduchu Condair DL