Odvlhčování kondenzátu

x

Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu:

Co je kondenzační odvlhčovač vzduchu?


Definice

Kondenzační odvlhčovač vzduchu je odvlhčovač, který zbavuje vzduch vodních par na přirozeném principu kondenzace.

Funkční princip kondenzačního odvlhčovače vzduchu

Čím studenější je vzduch, tím méně vlhkosti dokáže pojmout. Při teplotě 20 °C je to maximálně 14,7 gramu vody na kilogram suchého vzduchu. Při teplotě 5 °C činí tato maximální hodnota dokonce pouze 5,4 gramu vody na kilogram suchého vzduchu.

Jako příklad si nyní vezměme vzduch o teplotě 20 °C, který má absolutní vlhkost 10 g na jeden kg suchého vzduchu a relativní vlhkost 69 %. Ochlazením vzduchu by bylo od teploty 14 °C dosaženo rosného bodu a tím pádem i maximálního množství vodních par, které lze odejmout ze vzduchu. Při teplotě 5 °C by ze vzduchu bylo kondenzací odebráno celkem 5 gramů vody na kilogram suchého vzduchu.

Jev vodní kondenzace prudkým ochlazením vzduchu znají všichni, kdo nosí brýle. Když člověk v zimě vstoupí se studenými brýlemi do teplé místnosti, vzduch se náhle ochladí a vysráží se z něj voda. Brýle se kvůli tomu zamlží. Kondenzační odvlhčovače vzduchu vytvářejí přirozený princip kondenzace vlhkosti na studených plochách mechanicky chladicím okruhem. Ventilátor dopravuje odvlhčovaný vzduch skrz studené povrchy skládající se z mnoha lamel, na nichž voda kondenzuje a odkapává do kondenzační vany.

Nízkých teplot na chladicích lamelách je dosahováno pomocí uzavřeného chladicího okruhu fungujícího na principu tepelného čerpadla. Ochlazený a odvlhčený vzduch je následně ohříván ve zkapalňovači a může na základě vyšší teploty znovu pojmout vlhkost z prostředí. Použití kondenzačních odvlhčovačů vzduchu je doporučováno zejména v situacích, kdy relativní vlhkost dosahuje vysokých hodnot a kdy v prostředí panují střední až vyšší teploty, například na plovárnách.

Dimenzování

Po vypočtení potřebného odvlhčovacího výkonu pro konkrétní případ použití lze na základě odpovídajícího výkonového schématu zvolit správný odvlhčovač. Výkon a účinnost kondenzačních odvlhčovačů vzduchu stoupá s rostoucí teplotou a výrazně se snižuje s klesající teplotou. V technických podkladech jsou ohledně výkonu většinou udávány pouze standardní hodnoty při 30 °C a relativní vlhkosti 80 %, někdy také při 27 °C a relativní vlhkosti 60 %. Mnohdy se dokonce stává, že je uveden pouze údaj o maximálním možném odvlhčovacím výkonu při 35 °C a relativní vlhkosti 80 %. Tyto údaje často nejsou pro konkrétní zamýšlené použití dostatečně vypovídající, aby na jejich základě mohlo být odhadnuto, zda zvolené zařízení za daných provozních podmínek skutečně dokáže zajistit potřebný odvlhčovací výkon. Většina výrobců dodává výkonová schémata, pomocí nichž lze odvlhčovací kapacitu za daných provozních podmínek stanovit dostatečně přesně. Příklad: V podkladech ke kondenzačnímu odvlhčovači je uveden odvlhčovací výkon 40 l/24 h při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 80 %. Podle výpočtu by mělo být při teplotě 20 °C a 60 % relativní vlhkosti odvlhčeno 20 l/24 h. Skutečnou odvlhčovací kapacitu za požadovaných podmínek lze z výkonového schématu od výrobce (uveden vedle) odečíst tímto způsobem:

Ověření omezení použití

Kondenzační odvlhčovače vzduchu se zpravidla hodí do provozů s relativní vlhkostí do cca 45 % a teplotou přibližně 5–36 °C. V případě odlišných podmínek kontaktuje výrobce nebo použijte adsorpční vysoušeč vzduchu.

Zvyšování teploty

Zvyšování teploty: Všechny kondenzační odvlhčovače vzduchu odevzdávají odpadní teplo chladicího okruhu, motorků ventilátorů a vnitřní elektroinstalace zpět do vzduchu v místnosti, což může v závislosti na velikosti zařízení způsobit minimální zvýšení teploty v místnosti i výrazné zvýšení tepelného zatížení. Tento jev je v mnoha situacích zcela zanedbatelný, případně dokonce žádoucí (například na plovárnách), v určitých případech použití však může vést k potížím. Zejména u velkých zařízení a při použití citlivém na teplotu je nutné zahrnout do plánu také teplotní hledisko.

Kvalita vzduchu v místnosti

Kondenzační odvlhčovače vzduchu jsou zpravidla určeny pro provoz za běžných podmínek, tzn. nejsou vhodné k použití ve vzduchu obsahujícím agresivní nebo škodlivé částice. Látky, jako jsou chlór nebo ozón, mohou působit na součásti a za krátkou dobu zařízení zničit. Odvlhčovače vzduchu pro plovárny jsou již z výroby zvláštními opatřeními chráněny proti chloru. Někteří výrobci jsou schopni pro komerční použití dodat také zvláštní zařízení se speciální ochrannou vrstvou například proti působení kyselin nebo slaného vzduchu.

Instalace

Kondenzační odvlhčovače vzduchu jsou k dostání v mobilním i stacionárním provedení. Mobilní zařízení jsou téměř výhradně provozována s volným vypouštěním vzduchu, zatímco velké průmyslové odvlhčovače vzduchu lze zapojit také do sítě větracích potrubí. Přitom je třeba dbát na dostupnost dostatečného tlaku.