Plynový parní zvlhčovač

x

Video, animace plynem poháněl parní zvlhčovač


Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu:

Jak funguje zvlhčovač vzduchu poháněný plynem?Zvlhčovač vzduchu poháněný plynem je izotermickým parním zvlhčovačem vzduchu, který místo elektrické energie využívá kzahřívání zvlhčované vody plynový hořák.

Zvláště v případě průmyslových zařízení, kde se tak jako tak užívá plyn, je použití zvlhčovače vzduchu poháněného plynem většinou nákladově výhodnější než provoz na elektrický proud. (To pochopitelně závisí také na aktuální ceně plynu a elektrické energie.)

Fungování parního zvlhčovače vzduchu poháněného plynem
Systém spalování parního zvlhčovače vzduchu poháněného plynem spočívá na modulárním předmíchávacím hořáku na tlakový plyn a na regulačním ventilu tlaku plynu. Při požadavku na zvlhčování se spustí ventilátor hořáku, který na vstupním otvoru vzduchu vytvoří podtlak. Ventilátor se krátce spustí, aby se systém vyčistil. Následně je na 15 sekund aktivován zapalovač. Během této doby provede elektrický zapalovací automat diagnostiku bezpečnostních systémů, která zahrnuje i kontrolu tlakového spínače, který hlídá podtlak na vstupu vzduchu. Pokud bezpečnostní systémy fungují správně, otevře se regulační ventil tlaku vzduchu a směs plynu a vzduchu je zapalovačem zapálena.
Regulační ventil tlaku vzduchu zaručuje konstantní poměr vzduchu a zemního plynu, popř. propanu, a to nezávisle na otáčkách ventilátoru nebo na externích podmínkách prostředí. Vzduch a plyn se ve ventilátoru kompletně smísí a jsou vedeny skrze otvory hořáku, kde probíhá spalování.
Horké spalovací plyny proudí přes rozrážeč dovnitř do tepelného výměníku směrem k výstupu odpadních plynů.
Hladina ve vodní nádrži je neustále hlídána pomocí jednotky kontroly hladiny. Při prvním spuštění přístroje zkontroluje řízení fungování jednotky kontroly hladiny. Při tomto testu je nádrž nejdříve naplněna na úroveň „A“, poté vyprázdněna na úroveň „C“ a následně opět naplněna na úroveň „A“. Jakmile je při plnění dosaženo úrovně „B“ a test jednotky kontroly hladiny byl úspěšný, je zvlhčovač připraven k provozu. Jakmile se objeví požadavek na zvlhčování, začíná proces hoření a výroba páry.

Získávání tepla ze spalin přes VZT zařízení
Vedení spalin odvodem vzduchu VZT přináší značné výhody. Dále je značně usnadněna instalace, protože není potřeba komín. Spalovací teplo je přes rekuperaci tepla VZT přístroje regenerativně využíváno, aniž by se zhoršila kvalita odváděného vzduchu. Energie v odpadním vzduchu je zdarma k dispozici a dosažené úspory je možné započítat při spotřebě tepla na větrání. Různé stupně výkonu umožňují dle potřeby výběr přístroje pro rozsáhlou oblast použití. Se stoupajícím množstvím páry se zvyšuje topný výkon, který je získáván ve VZT přístroji.

Celý využitelný topný výkon odpadních plynů se skládá z citelného tepla díky vysoké teplotě odpadního plynu a latentního tepla v podobě vodních par. Hodnoty v závorkách představují zisk citelného tepla bez kondenzačního tepla.

Parní výkon Spalovací teplo Rek. tepla 65% Rek. tepla 70% Rek. tepla 75 %
40 kg/h 4,5 kW 2,9 kW (1,5) 3,2 kW (1,6) 3,4 kW (1,7)
80 kg/h 9,0 kW 5,8 kW (3,1) 6,4 kW (3,3) 6,8 kW (3,5)
120 kg/h 13,5 kW 8,7 kW (4,6) 9,6 kW (4,9) 10,2 kW (5,2)
160 kg/h 18,0 kW 11,6 kW (6,1) 12,8 kW (6,6) 13,6 kW (7,0)
200 kg/h 22,5 kW 14,5 kW (7,6) 16,0 kW (8,2) 17,0 kW (8,7)
240 kg/h 27,0 kW 17,4 kW (9,2) 19,2 kW (9,9) 20,4 kW (10,5)zotavení Graf