Index homogenity

x

humidification made simple - Youtube Channel Condair
Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu:

Jak lze stanovit index homogenity?1. Definice
Stanovením indexu homogenity lze jednoduše a názorně porovnávat různé parní distribuční systémy a lze učinit konkrétní vyjádření o kvalitě homogenního rozvodu páry.

Homogenní distribuce vlhkosti je důležitá proto, aby se zamezilo rozvrstvení vlhkosti v následujících částech stavby a byly umožněny krátké zvlhčovací vzdálenosti.

Vyhodnocení homogenity nezpůsobuje při vstřikování páry žádné problémy, pokud jsou vám jasné základní vztahy. Vstřikování páry je přitom o to lepší, oč jemněji je pára dávkována a velkoplošněji rozdělována na stávající příčný řez vzduchu. Rozhodující roli hraje počet a uspořádání parních rozdělovačů, jakož i druh, počet a plošné rozdělení parních trysek.

Dle VDI 6022, část 1 je třeba provozovat parní zvlhčovače vzduchu tak, aby nedocházelo k tvorbě kondenzátu ve vzduchovodech. Proto, mimo jiné, musí být zvlhčovací vzdálenosti dostatečně dimenzovány a musí být zajištěno homogenní rozdělení vlhkosti na příčný řez vzduchu.

Pro rychlé a názorné vyhodnocení homogenního rozvodu páry u ukazatelů rozvodu páry je index homogenity velmi vhodný. 


Příčný řez vzduchu: Avzduch [m2]
Rozvod páry: nRP [ks.]
Výstup páry: nVP [jednostranný nebo dvoustranný]
Počet trysek: nTRYSKY [ks.]
Výkon zvlhčování vzduchu: qS [kg/h]
Index homogenity: HINX
[bezrozměrný parametr]
výpočet index homogenity


2. Příklad


Systém 1: Esco DR73-A5.10-8 (s 20 tryskami na držák trysek a s 2stranným výstupem páry)
Parní výkon: 100 kg/h
Příčný řez vzduchu: 4 m²
Počet trysek: 100 ks.
Formel, Hinx
Systém 2: Alternativní typ (2 držáky trysek a 90 trysek s 1stranným výstupem páry)
Formel, Homogenitätsindex

Více videí na Youtube na kanále Condair