Cesta zvlhčování

x

humidification made simple - Youtube Channel Condair
Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu:

Jak lze stanovit zvlhčovací dráhu?
Pod pojmem zvlhčovací dráha se rozumí požadovaná vzdálenost pro optimální absorpci par do ovzduší. V podstatě se skládá z mlžné zóny a z expanzní a mísicí zóny.

1. Definice
Zvlhčovací dráha se skládá z mlžné zóny a z navazující expanzní a mísicí zóny. Jako mlžná zóna se označuje dráha za zvlhčovačem vzduchu – od vypuštění páry až do úplného zachycení množství páry klimatizací. Za ní následuje expanzní a mísící zóna. V tomto úseku se rovnoměrně mísí přivedená vlhkost s proudem vzduchu. Délka potřebné zvlhčovací dráhy vždy závisí na následujícím stavebním prvku ve směru vzduchu. Aby bylo zabráněno výskytu kondenzace uvnitř vzduchovodu, je správný rozměr zvlhčovací dráhy mimořádně důležitý. Její znalost má zásadní význam i pro správnou regulaci vlhkosti, neboť regulační čidla by měla být umístěna tam, kde je rovnoměrná vlhkost.

Stanovení zvlhčovací dráhy «BN» závisí na různých faktorech. K jednoduchému stanovení zvlhčovací dráhy «BN». lze použít tabulku zvlhčovacích drah. Směrné hodnoty udané v tabulce se vztahují na teplotu přiváděného vzduchu od 15 °C do 30 °C.

Tabulka zvlhčovacích drah u jednoduchého parního rozdělovače

Vstupní vlhkost
φ1 v % rF
Délka zvlhčovací dráhy BN v m
Výstupní vlhkost φ2 v % rF
40 50 60 70 80 90
5 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 3,5
10 0,8 1,0 1,3 1,7 2,2 3,4
20 0,7 0,9 1,2 1,5 2,1 3,2
30 0,5 0,8 1,0 1,4 1,9 2,9
40 - 0,5 0,8 1,2 1,7 2,7
50 - - 0,5 1,0 1,5 2,4
60 - - - 0,7 1,2 2,1
70 - - - - 0,8 1,7
φ1 v % rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu před zvlhčením při nejnižší teplotě přiváděného vzduchu
φ2 v % rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu do parní distribuční trubice při maximálním výkonu


2. Vliv zvlhčování na kvalitu regulace
Mimořádný význam má zvlhčovací dráha u parního zvlhčování. Vodní pára vystupující z parní distribuční trubice kondenzuje nejprve v proudu vzduchu a lze ji jako mlhu spatřit v určité dráze (ve zvlhčovací dráze). Poté následuje expanzní a mísicí zóna, ve které dochází k rovnoměrnému smíšení vzduchu klimatizace s přiváděným množstvím páry. S ohledem na hygienický provoz je třeba s touto okolností počítat při dimenzování zvlhčovací dráhy. Exaktní regulační výsledky týkající se optimálního rozdělení vlhkosti na místě montáže poskytuje čidlo. Zvlhčovací dráha závisí na různých faktorech a tvoří základ pro stanovení požadované minimální vzdálenosti k následujícím dílům zařízení a čidlům.

3. Jak lze zvlhčovací dráhu zkrátit?
Kondenzace se v některých ohledech podpoří kontaktem vodní páry s ochlazeným vzduchem klimatizace. Avšak hlavním důvodem kondenzace je nepříznivé rozdělení množství páry v průřezu kanálu podél hlavní distribuční trubice páry. Zejména při dodatečné montáži nejsou potřebné zvlhčovací dráhy k dispozici. V těchto případech se často úspěšně používají vícenásobné zvlhčovací dráhy. To umožňuje pokud možno homogenní rozdělení vodní páry v celkovém proudu vzduchu s odpovídajícími kratšími zvlhčovacími dráhami. Hodnotným měřítkem pro hodnocení distribuce páry je index homogenity.

Tabulka zvlhčovacích drah u vícečetného parního rozdělovače

Vstupní vlhkost
φ1 v % rF
Délka zvlhčovací dráhy BN v m
Výstupní vlhkost φ2 v % rF
40 50 60 70 80 90
5 0,22 0,28 0,36 0,48 0,66 1,08
10 0,26 0,26 0,45 0,45 0,64 1,04
20 0,16 0,22 0,30 0,41 0,58 0,96
30 0,10 0,17 0,25 0,36 0,52 0,88
40 - 0,11 0,20 0,30 0,45 0,79
50 - - 0,13 0,24 0,38 0,69
60 - - - 0,16 0,30 0,58
70 - - - - 0,20 0,45
φ1 v %rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu před zvlhčením při nejnižší teplotě přiváděného vzduchu
φ2 v %rF: Relativní vlhkost přiváděného vzduchu do parní distribuční trubice při maximálním výkonu
Pro šířky kanálů <600 mm se prodlužuje zvlhčovací dráha pro vícečetné parní rozdělovací systémy o asi 50 %.


4. Stanovené minimální vzdálenosti expanzní zóny
Aby vodní pára vystupující z parní distribuční trubice nekondenzovala u následující komponenty zařízení, musí být dodrženy stanovené minimální vzdálenosti (na bázi zvlhčovací dráhy «BN») k rozdělovači páry.

před/po zúžení po rozšíření
před/po zúžení po rozšíření
před kolenem před rozvětvením
před kolenem před rozvětvením
před vzduchovou mřížkou před regulátorem vlhkosti/senzorem vlhkosti
před vzduchovou mřížkou před regulátorem vlhkosti/senzorem vlhkosti
před/po topném registru/filtru
před/po topném registru/filtru
před/po ventilátoru/opuštění zóny
před/po ventilátoru/opuštění zóny