Hybridní zvlhčovač...

x

Video, animace Hybrid zvlhčovače


Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu:

Co je hybridní zvlhčovač vzduchu?Hybridní zvlhčovač vzduchu používá dvě adiabatické metody zvlhčování vzduchu. Rozprašovací jednotka a odpařovací jednotka jsou nasazeny paralelně, aby se v kombinaci dosáhlo dlouhodobého řešení problémů, které se objevují při samostatném použití. Hybridní zvlhčovače vzduchu tak dosahují skvělé hygienické kvality a maximálně hospodárného provozu.

Zerstäuben und Verdunsten


Fungování hybridního zvlhčovače vzduchu
Hybridní zvlhčovač vzduchu disponuje odpařovací jednotkou z vysoce porézních keramických prvků s velkou odolností a velkým vnitřním povrchem. Ty jsou stejnoměrně a po celém povrchu postříkány pomocí molekulárních rozprašovacích trysek. Trysky mají plný kužel a jsou pomocí malého posilovacího čerpadla zásobovány upravenou, plně odsolenou vodou (mezi 4 a 8 bary). (Při použití zařízení na úpravu vody s čerpadlem s měnící se frekvencí může případně na tomto místě odpadnout použití posilovacího čerpadla.)
Z hygienických důvodů je zvlhčovací voda po odstranění tvrdosti zbavena minerálů pomocí obráceného osmotického zařízení. Dále musí následovat účinná preventivní dezinfekce vody, aby se zabránilo rozšíření mikroorganizmů. Koncept HygienePlus s patentovaným ionizováním stříbra se zde osvědčil jako dlouhodobá záruka kvality hygieny.

Keramické desky je možné snadno demontovat a očistit pomocí vysokotlakých čističů (až 30 barů). Ty je možné proto používat trvale.

Díky kombinaci rozprašování a odpařování je použitá voda k zvlhčování optimálně využita a případné nadbytečné množství vody je velmi malé. Je možné ji proto i z hygienických důvodů volně odvést a nepřivádět ji už do obvodu vody pro zvlhčování.

Hygienická funkce / vyplachování
Aby se zamezilo stojaté vodě, je každý rozprašovací okruh, který není aktivní, automaticky vyprázdněn pomocí odpovídajícího rozprašovacího ventilu (rozprašovací ventily jsou ve stavu bez proudu spojeny s odtokem). Pokud je překročena vodivost přívodního vedení nebo pokud je zvlhčovací systém déle než 23 hodin bez požadavku, otevře se vyplachovací ventil a přívod demineralizované vody i vedení do centrální jednotky jsou po určitou dobu vyplachovány čerstvou demineralizovanou vodou. Během vyplachování je navíc pomocí vestavěného vodního proudového čerpadla odsáta z vedení rozprašovacího okruhu případná zbytková voda.


Graf klíčků násobeníÚčinná neutralizace choroboplodných zárodků
Graf výskytu choroboplodných zárodků znázorňuje razantní šíření mikroorganismů v případě, že nebyla přijata vhodná opatření k zamezení jejich růstu. Při neutralizaci choroboplodných zárodků a prevenci sází koncepce HygienePlus® na přirozené vlastnosti iontů stříbra při tlumení růstu choroboplodných zárodků. Elektronická regulace s automatickým sledováním kapacity zajišťuje přesné dávkování s konstantními dezinfekčními účinky. Ionty stříbra tak zajišťují hygienické poměry ve všech částech systému zvlhčování vzduchu, které přicházejí do styku s vodou.