Odporový parní zvlhčovač

x

Video, animace odporový zvlhčovač


Jednoduše vysvětlené zvlhčování vzduchu:

Co je odporový parní zvlhčovač vzduchu?Odporový parní zvlhčovač vzduchu je izotermický zvlhčovač vzduchu, který pracuje na principu ponorného vařiče.

Pára použitá ke zvlhčování vzduchu je vyráběna ve válci z nerezové oceli (který je pro ochranu proti vytváření látek vytvářejících tvrdost vyložen několikanásobně použitelnou fólií) generováním tepla pomocí elektrických topných tyčí. Protože se pracuje s odporovými prvky (topné tyče), nezávisí tato technologie na vodivosti vody a je možné ji použít s pitnou vodou i s vodou, která je plně odsolená. Další výhodu nabízí postupná regulovatelnost výkonu páry
od 0 do 100 %.

Fungování parního zvlhčovače vzduchu s odporovým topením
Voda použitá ke zvlhčování vzduchu proudí přes sací magnetický ventil a sací pohárek zespodu do parního válce z nerezové oceli. Díky regulaci hladiny je voda v parním válci udržována na stejné úrovni. Vyrobená pára proudí hadicemi do rozdělovače páry. Kondenzát vznikající ve ventilátoru je odváděn hadicí.


Schematické sestavení parního zvlhčovače
vzduchu s odporovým topením
Schematické sestavení parního zvlhčovače  vzduchu s odporovým topením