Odvlhčování vzduchu pro výrobní procesy

V průmyslové výrobě se důsledné odvlhčování vzduchu stalo nepostradatelnou součástí celkového technologického prostředí. Zejména hygienické normy lze splnit pouze tehdy, pokud se například zamezí vzniku vlhkých míst v technologických provozech. Vysoušecí systémy, které fungují na bázi moderních kondenzačních nebo adsorpčních technologií, mohou v tomto ohledu vyřešit řadu různých problémů nebo jim dokonce předcházet.

Účinné odvlhčovací systémy zabraňují poškození nebo ztrátě kvality, které může způsobit vlhkost ve výrobním a skladovacím prostředí. To může ovlivnit jak kvalitu výrobků, tak mít přímý dopad na jednotlivé meziprodukty.

Nutnost odvlhčování

Odvlhčovače lze použít k ochraně technického vybavení, přístrojů a zařízení před poškozením vlhkostí. To znamená, že zařízení je vždy připraveno k použití a lze se vyhnout nákladným opravám. Riziko přerušení výroby je tak výrazně nižší, protože účinky nadměrné vlhkosti mohou být:

Kondenzace
Tvorba ledu
Koroze
Formování
Tekutost
Kvalita výroby

Technologie odvlhčování