Pierre Fabre Research Center


Pierre Fabre Research Center, Toulouse


Se svými 13 000 zaměstnanci v celém světě a ročním obratem 2 282 mil. Euro patří koncern Pierre Fabre k největším podnikům ve farmaceutickém odvětví. V objektu Centre de Recherche v Toulouse sídlí kromě velkého počtu specifických výzkumných a vývojových oddělení také jedno z nejrenomovanějších onkologických výzkumných středisek. V tomto místě jsou sloučeny týmy a vybavení pro vývoj a výrobu nových molekul, přičemž zaměření se zde soustřeďuje na výzkum přírodních, chemických i biologických molekul.

Středisko, které získalo statut Excellence Centre na národní úrovni, představuje místo, ve kterém se setkávají veřejné i soukromé výzkumné instituce, lékaři, zástupci nemocnic a pacienti. Aby byly splněny rozsáhlé požadavky kladené na kvalitu vzduchu v laboratorních i společenských místnostech, byly použity parní zvlhčovače vzduchu dodané společností Condair.