Odvlhčování vzduchu v chladírněPři skladování potravin, jakými jsou například masné výrobky a uzeniny, mléčné výrobky, těstoviny nebo mražené pokrmy, má optimální poměr mezi vhodnou teplotou a vlhkostí vzduchu v místnosti nejvyšší prioritu s ohledem na trvale vysoce hodnotnou kvalitu výrobků. Často mohou mít i takové stavy v místnosti, které se pouze krátkodobě odchýlí od ideálních podmínek, za následek vznik značných škod.

Problémy související s vlhkým vzduchem

Obzvláštní výzvu přitom představuje kontrola vlhkosti vzduchu. Nelze zamezit tomu, aby do skladu proudil teplý a vlhký vzduch, například při uskladňování nebo odebírání zboží, ani tomu, aby nově uskladněné výrobky předávaly vlhkost okolnímu vzduchu. Trvalé a bezpečné odvádění této vlhkosti představuje pro mnoho provozovatelů trvalý problém, zejména pak při skladovacích teplotách, které se často nacházejí hluboko pod úrovní 0 °C. Jestliže se voda vylučuje kondenzací ze vzduchu, sráží se v podobě kapaliny, a v mrazírnách případně i v podobě ledu, na podlahách, na stěnách i na zboží. To má za následek vznik škod na výrobcích a ohrožení provozní bezpečnosti. Osoby totiž mohou uklouznout a zranit se, přičemž nebezpečí představuje také smyk vysokozdvižného vozíku na kluzkém ledu.
Tvorba námrazy na uskladněném zboží
Tvorba námrazy na zařízeních
Tvorba námrazy na výparnících

Plně izolovaná adsorpční sušička umožňuje venkovní instalaci

Odvlhčovací systémy, které bývají nainstalovány i v samotných provozních prostorech, mají zpravidla nevýhodu spočívající v tom, že pro zajištění vlastní izolace musí být opatřeny velmi silným (a v odpovídající míře drahým) vnějším pláštěm. Kromě toho samozřejmě omezují velikost plochy, která je v odpovídajících místnostech k dispozici pro uskladněné zboží. Společnost Condair vyvinula řešení, které umožňuje instalaci a činnost odvlhčovačů mimo provozní prostory. Provozovatelé skladů tak mají k dispozici větší plochu a navíc mohou ušetřit náklady.