Řízení vápenných usazenin pro parní zvlhčovače vzduchuVápník patří, co do množství, k nejčastěji se vyskytujícím chemickým prvkům na naší planetě. Jako skladebná součást mnoha druhů horninných a půdních vrstev je vápenec – zde hlavně v podobě sloučeniny, jíž je uhličitan vápenatý (CaCO3) – odnášen spodními i povrchovými vodami, v nichž se současně rozpouští. Teprve za stavu, kdy se voda obsahující vápník ohřeje a začne odpařovat, jsou rozpuštěné vápenné částice opět předávány okolnímu prostředí.

Množství vápníku, které je vodou takto přenášeno, přitom závisí především na obsahu vápníku v horninách, resp. půdních vrstvách, jimiž tato voda protékala. Empirické pravidlo: Čím je voda „kyselejší“, tím větší je její schopnost extrahovat vápenné složky z příslušných vrstev: Toto se týká zejména dešťové vody, v níž se ze sloučeniny CO2, která je odebírána ze vzduchu, tvoří kyselina uhličitá (H2CO3), což zvyšuje celkový vlastní obsah kyselin.


Proč by se u zvlhčovačů vzduchu měla přijímat opatření k zabránění vzniku vápenné inkrustace

Zatímco naše tělo je samo o sobě schopno zpracovávat přebytečný vápník a opět jej vylučovat prostřednictvím ledvin nebo střev, elektronická zařízení samozřejmě žádným podobným mechanismem nedisponují.

Problém: Při trvalém výskytu může vodní kámen vápenného původu poškozovat materiál těchto zařízení nebo zhoršovat jejich funkci až do úplné ztráty provozuschopnosti. Proto se zejména pro vzduchotechnická zařízení, která se používají v budovách, neustále hledají nová efektivní a vysoce účinná řešení, pomocí kterých je možno preventivně zabraňovat vzniku škodlivých vápenných usazenin nebo tyto usazeniny odstraňovat.


Řízení vápenných usazenin

Patentovaný systém řízení vápenných usazenin, který byl vyvinut společností Condair, během provozu odstraňuje vyloučené minerály z parního válce a automaticky je dopravuje do nádrže, která je určená k jejich zachycení.

Vznikající vápenné usazeniny jsou tak z parního válce průběžně odstraňovány. Kousky vápence se hromadí v externí záchytné nádrži, kterou lze snadno vyprázdnit. Tím se výrazně zkracuje doba údržby a je zajištěna maximální bezpečnost provozu. Patentovaný systém řízení vápenných usazenin je tak zárukou krátké doby údržby a dlouhé životnosti parních zvlhčovačů vzduchu.


Snadné čištění a jednoduchá údržba

Díky externí nádrži na zachycení vápenných usazenin se výrazně prodlužují intervaly údržby a na minimum se omezují činnosti při údržbě. Externí umístění záchytné nádrže vápenných usazenin pod zařízením zajišťuje velmi dobrý přístup. Nádrž lze vyjmout a vyprázdnit, aniž by bylo nutné otevřít kryt zařízení. Údržbu tak lze provádět snadno a velmi rychle.