Úprava vody


Čistá voda!

Čištění vody u systémů zvlhčování vzduchu


Jako zvláště dobré se pro optimalizaci vody používané při zvlhčování vzduchu ukázaly dvě metody: čištění vody změkčením a reverzní osmóza. V textu níže jsou oba procesy stručně představeny a popsány jejich kombinované účinky. Změkčování vody a reverzní osmóza jsou dva různé procesy čištění vody, které se mohou vzájemně doplňovat.

Změkčování
Vápník a hořčík způsobují, že je voda tvrdá, a mají za následek vznik usazenin v technických systémech. Ve změkčovacích zařízeních jsou tyto látky průběžně zaměňovány za sodík a jsou tudíž z vody automaticky odstraněny. To způsobuje, že voda měkne a systémy jsou chráněny před vápenatěním a korozí – to je základem hygienického provozu. V důsledku toho pracuje systém reverzní osmózy společnosti Condair mnohem účinněji.

Přírodní přenos vody
Technický proces reverzní osmózy probíhá v souladu s přírodními principy přenosu vody v rostlinách. Buňky rostlin jsou obklopeny osmotickou membránou, která je propustná pro čistou vodu, ale ne pro molekuly rozpuštěné ve vodě. Vně a uvnitř buněk existují velké molekuly různých koncentrací. Fyzikální síly se poté snaží vyrovnat koncentrace na obou stranách membrány. Voda proto vlivem osmózy migruje přes membránu na stranu s větší koncentrací molekul, aby ji zředila. To je důvod, proč například zralé třešně a rajčata po dešti prasknou. Čistá dešťová voda na plodu migruje vlivem osmózy přes slupku, což je přírodní membrána, k molekulám cukru uvnitř plodu (obrázek 2). Z tohoto důvodu se v plodu postupně hromadí přetlak, až slupka praskne.

Reverzní osmóza
Z technického hlediska jsou principy v přírodě se vyskytující osmózy obrácené, například při čištění vody. Znečištěná voda je protlačována umělou membránou ze strany s vyšší koncentrací molekul na stranu s čistou vodou. Za membránou se čistá voda shromažďuje jako permeát a lze ji použít jako hygienickou vodu pro zvlhčování. Molekuly a soli, které se soustřeďují v přední části membrány, tzv. koncentrát, se průběžně odplavují.Čerpadlo, které tlačí znečištěnou vodu proti membráně, musí být v závislosti na množství, použití a obsahu soli v neupravené vodě schopné vytvářet tlak až 100 bar. Aby vydržela tlak čerpadla, je membrána natažena přes nosný materiál příslušně odolný vůči tlaku. Ve většině případů jsou membrány navinuté, aby vytvářely pevné moduly, a jsou chráněny trubicí. Původně byla reverzní osmóza (obrázek 3) vyvinuta za účelem získání pitné vody s nízkým obsahem soli z mořské vody („znečištěné“ solí). Od té doby se tato metoda začala používat také pro jiné typy úpravy vody nebo pro dialýzu. Například se tímto způsobem vyrábí koncentrovaná šťáva nebo nealkoholické pivo. S pomocí reverzní osmózy lze z vody odstranit nejen alkohol, cukr a sůl, ale také viry, bakterie a bílkoviny. Z hygienických důvodů je vysoce kvalitní permeát vyrobený reverzní osmózou „AT2“ společnosti Condair dostupný v tlakovém zásobníku z nerezové oceli, který je izolován vůči ovzduší (obrázek 4).

Klíčovým prvkem jakéhokoli procesu reverzní osmózy je membrána, která odvádí velké molekuly s koncentrátem. Čistou vodu (permeát) lze nyní použít pro hygienické zvlhčování vzduchu.

Čištění vody pro systémy zvlhčování vzduchu – Andreas Zwigart, Condair GmbH