Prohlášení o ochraně údajů


Ochraně vašich údajů a zabezpečení vašeho soukromého života přikládáme velkou důležitost. Proto jsme pro vás připravili následující informace o způsobu, jak jsou při používání našich webových stránek shromažďovány a využity osobní údaje.

Shromažďování anonymních údajů
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž by došlo ke zveřejnění jakýchkoli osobních údajů. Nechceme v této souvislosti ukládat žádné osobní údaje. V zájmu zlepšení našich služeb používáme čistě statistické údaje, které nelze dát do souvislosti s jednotlivci.

Shromažďování a zpracování údajů při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme osobní údaje (jednotlivé podrobnosti týkající se osobních nebo věcných okolností konkrétní nebo určitelné fyzické osoby) výhradně v rámci rozsahu, který jste nám poskytli. Vaši e-mailovou adresu používáme pouze při zpracování vašeho dotazu. Pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím vašich údajů, jsou poté smazány.

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů
Osobní údaje (jednotlivé podrobnosti týkající se osobních nebo věcných okolností konkrétní nebo určitelné fyzické osoby) shromažďujeme výhradně v rámci rozsahu, který jste stanovili. Zpracování a využití osobních údajů probíhá pouze za účelem splnění a vyřízení vaší objednávky a zpracování vašich dotazů. Po ukončení smluvního plnění budou všechny osobní údaje zpočátku uloženy v souladu s povinnými dobami uchování daňových a obchodněprávních dokladů. Pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím vašich údajů, budou po uplynutí těchto dob všechny vaše osobní údaje smazány.

Předávání osobních údajů
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše údaje předány třetím stranám. Jedinými výjimkami z tohoto pravidla jsou naši partneři pro poskytování servisu, které potřebujeme za účelem realizace smluvního vztahu. V těchto případech budeme striktně dodržovat ustanovení německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz). Množství předávaných údajů je udržováno na naprostém minimu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání modulů plug-in Facebooku (tlačítko To se mi líbí)
Do našich webových stránek byly začleněny moduly plug-in ze sociální sítě Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Moduly plug-in Facebooku na našich webových stránkách poznáte podle loga Facebooku nebo „tlačítka To se mi líbí“ (německy „Gefällt mir“). Přehled různých modulů plug-in Facebooku lze nalézt zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše webové stránky, modul plug-in vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Znamená to, že společnost Facebook získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky, včetně vaší IP adresy. Když kliknete na „tlačítko To se mi líbí“ Facebooku, zatímco jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete připojit obsah našich webových stránek do svého profilu na Facebooku. Znamená to, že Facebook může přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel webových stránek, nemáme žádné znalosti o obsahu předávaných údajů nebo o jejich používání ze strany společnosti Facebook. Další informace na toto téma naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook, které lze nalézt na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php
Pokud upřednostňujete, aby společnost Facebook nemohla přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání služby Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují, aby mohlo být analyzováno vaše používání webových stránek. Informace o používání webových stránek, která je vytvořena pomocí souboru cookie, je obecně přenesena na server společnosti Google v USA a tam uložena. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech společností Google zkrácena.

Úplná IP adresa bude na server společnosti Google v USA přenesena a zkrácena až tam pouze ve výjimečných případech. Společnost Google použije tyto informace v zastoupení provozovatele této webové stránky s cílem vyhodnotit vaše používání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a k poskytnutí dalších služeb spojených s webovou stránkou a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem není kombinována s jinými daty z Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídající změnou nastavení vašeho prohlížeče; uvědomte si však, že to může vést k tomu, že nebudete schopni plně využít všech funkcí této webové stránky. Shromažďování údajů vytvořených soubory cookie a vztahujících se k užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Soubory cookie
Naše webové stránky používají takzvané soubory cookie na různých místech. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači vaším prohlížečem. Pomáhají nám, aby naše služby byly více uživatelsky přívětivé, efektivní a bezpečné. Soubory cookie také umožňují, aby naše systémy rozpoznaly váš prohlížeč a nabídly vám služby. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje.

Používání funkce společnosti Google Inc. pro opakovaný marketing či funkce „podobných cílových skupin“
Poskytovatel využívá funkci pro opakovaný marketing či funkci „podobných cílových skupin“ poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Poskytovatel může tuto funkci použít k cílení reklamy na návštěvníky webové stránky tím, že na webové stránce ukazuje návštěvníkům přizpůsobené reklamy související s jejich zájmy v případě, že navštívili jiné webové stránky v rámci reklamní sítě Google. Společnost Google používá soubory cookie s cílem analyzovat využívání webu, což tvoří základ pro vytváření reklam vztahujících se k aktuálním zájmům. Aby se tak stalo, uloží Google v prohlížečích návštěvníků webové stránky malý soubor s číselnou řadou. Toto číslo se používá k zaznamenání návštěv na webové stránce a k zaznamenání anonymizovaných údajů o používání webové stránky. Osobní údaje návštěvníků webové stránky se neuloží. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, u kterých je vysoce pravděpodobné, že si je budete pamatovat z dříve navštívených stránek s produkty a informacemi. Používání souborů cookie společnosti Google můžete trvale deaktivovat přechodem na následující odkaz a stažením a instalací zde dostupného modulu plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie ze strany poskytovatelů třetích stran návštěvou deaktivační stránky organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/ a řídit se pokyny k jejich deaktivaci. Další informace o opakovaném marketingu a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google lze nalézt na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/

Používání sledování konverzí Google AdWords
Používáme online reklamní program „Google AdWords“ a sledování konverzí jako součásti Google AdWords. Sledování konverzí Google je služba pro analýzu poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Při kliknutí na reklamu umístěnou společností Google je ve vašem počítači uložen soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, nemohou být proto použity pro identifikaci osob. Pokud navštívíte konkrétní stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie dosud nevypršela, můžeme my a společnost Google vidět, že jste klikli na danou webovou stránku a byli jste přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Znamená to, že neexistuje žádná možnost jak sledovat soubory cookie prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané prostřednictvím konverzního souboru cookie se používá pro vytváření statistik konverzí pro ty zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Znamená to, že jsou zákazníci informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamy a jsou přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Neobdrží však informace, které umožňují uživatele identifikovat jednotlivě.

Pokud upřednostňujete se nepodílet na sledování, můžete tento typ používání odmítnout nastavením vašeho prohlížeče tak, aby se zabránilo instalaci souborů cookie (volba deaktivace). Nebudete pak zahrnuti ve statistikách sledování konverzí. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google lze nalézt na adrese: http://www.google.de/policies/privacy/

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání služby Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují, aby mohlo být analyzováno vaše používání webových stránek. Informace o používání webových stránek, která je vytvořena pomocí souboru cookie, je obecně přenesena na server společnosti Google v USA a tam uložena. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech společností Google zkrácena. Úplná IP adresa bude na server společnosti Google v USA přenesena a zkrácena až tam pouze ve výjimečných případech. Společnost Google použije tyto informace v zastoupení provozovatele této webové stránky s cílem vyhodnotit vaše používání webové stránky, k sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a k poskytnutí dalších služeb spojených s webovou stránkou a používáním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem není kombinována s jinými daty z Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídající změnou nastavení vašeho prohlížeče; uvědomte si však, že to může vést k tomu, že nebudete schopni plně využít všech funkcí této webové stránky. Shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a vztahujících se k užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání služby Google AdSense
Tato webová stránka používá službu Google AdSense, službu pro integraci reklamy poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují, aby mohlo být analyzováno používání webových stránek. Služba Google AdSense používá takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky vyhodnocují informace, jako je uživatelský provoz na těchto stránkách.

Informace o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené soubory cookie, webové majáky a dodávka reklamních formátů budou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Tyto informace mohou být společností Google předány smluvním partnerům společnosti Google. Google však vaši IP adresu nepropojí s jinými vámi uloženými daty.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídající změnou nastavení vašeho prohlížeče; uvědomte si však, že to může vést k tomu, že nebudete schopni plně využít všech funkcí této webové stránky. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které se vás týkají, a které společnost Google shromažďuje způsobem a pro účely popsané výše.

Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání tlačítka +1 od společnosti Google

Shromažďování a předávání informací:
Tlačítko +1 od společnosti Google můžete používat pro celosvětové zveřejňování informací. Prostřednictvím tlačítka +1 od společnosti Google můžete vy i ostatní uživatelé obdržet vám přizpůsobený obsah od společnosti Google a našich partnerů. Google ukládá jak informace, které jste poskytli pro obsah +1, tak i informace o webových stránkách, které jste prohlíželi při kliknutí na +1. Vaše +1 lze zobrazit společně se jménem vašeho profilu a vaší fotografií ve službách Google, jako například ve výsledcích vyhledávání, ve vašem profilu Google nebo někde jinde na webových stránkách a reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich činnostech +1 s cílem zlepšit služby Google pro vás i pro ostatní. Aby bylo možné používat tlačítko +1 od společnosti Google, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil Google, který musí minimálně obsahovat zvolený název profilu. Tento název se používá pro všechny služby Google. V některých případech může tento název také nahradit jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Totožnost vašeho profilu Google lze zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu, nebo kteří znají jiné identifikační údaje.

Využití shromážděných informací:
Kromě typů využití popsaných výše budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může zveřejnit souhrnné statistiky o činnostech +1 uživatelů nebo je předat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, zúčastněné strany nebo přidružené webové stránky.

Zdroje: Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook, Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání služby Google Analytics, ,Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání tlačítka +1 od společnosti Google
Tato webová stránka používá software CMS pro statistické vyhodnocení počtu přístupů na stránku ze strany uživatelů. Tento software používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují, aby mohlo být analyzováno vaše používání webových stránek. Informace vytvořené souborem cookie týkající se vašeho používání této internetové služby budou uloženy na serveru poskytovatele v Německu. IP adresa bude anonymizována ihned po zpracování a před uložením. Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídající změnou nastavení vašeho prohlížeče; uvědomte si však, že to může vést k tomu, že nebudete schopni plně využít všech funkcí této webové stránky.