Ermitáž v Zimním Paláci


Ermitáž v Zimním paláci, Petrohrad


Ermitáž je nejen součástí petrohradského vnitřního města, které bylo prohlášeno za součást světového kulturního dědictví UNESCO, nýbrž také patří mezi největší a nejvýznamnější muzea umění. Ke komplexu budov patří, mezi jinými, proslulý Zimní palác, který kdysi sloužil jako hlavní rezidence ruských carů.

Ermitáž zahrnuje více než 350 výstavních místností, v nichž je vystaveno 65 000 exponátů. Archiv celkově vlastní dokonce 2,7 milionů výstavních položek a archeologických artefaktů z Ruska i ze střední a západní Evropy, a to včetně antických uměleckých předmětů a prehistorických objektů. K udržování exponátů v náležitém stavu jsou používány parní zvlhčovače vzduchu Condair, které zaručují optimální vlhkost vzduchu.