Bibliothèque nationale de France


Bibliothèque nationale de France, Paříž


Nová Francouzská národní knihovna (Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand) se nachází ve čtvrti Quartier de la Gare přímo na nábřeží řeky Seiny. Byla pojmenována po bývalém francouzském prezidentovi François Mitterrandovi, který v létě roku 1988 sám slavnostně zahájil její výstavbu. Zdaleka viditelnou architektonickou zvláštností budovy knihovny jsou její čtyři rohové věže mající tvar písmene L. Každá z nich symbolizuje otevřenou knihu a svojí velikostí věže zvýrazňují východní panorama Paříže.

Ve středu obdélníkového areálu o rozloze 60 000 m² se nachází les o velikosti 12 000 m² obsahující 150 mnohaletých borovic, který je veřejnosti každoročně přístupný pouze během jediného odpoledne. Technicky působivé je automatické zařízení pro přepravu knih, které je díky délce pásů činící 6,6 kilometru a 300 samočinně se pohybujícím kontejnerům největším zařízením svého druhu nainstalovaným v Evropě. Na celkovém dojmu se podílí také vynikající vlhkost vzduchu, která je zajišťována hybridními zvlhčovači vzduchu řady DL dodanými společností Condair.


x

Hybridní zvlhčovač vzduchu

Condair DLSystém Condair DL je další vývojovou fází systému Condair Dual2, celosvětově nejúspěšnějšího systému pro adiabatické zvlhčování vzduchu. Hygienická kvalita tohoto systému se osvědčila v praxi a byla oceněna nezávislými organizacemi s veřejnou odpovědností.

Provoz hybridních zařízení ke zvlhčování vzduchu spoléhá výlučně na výhody poskytované způsoby zvlhčování, jimiž jsou rozprašování a odpařování. Díky tomu přináší trvalé řešení ústředních problémů, které by mohly vzniknout izolovaným využitím těchto technologií. Proto je tento systém zvlhčování vzduchu první volbou všude, kde jde o hygienu, energetickou účinnost a hospodárnost.Další informace o zařízení Condair DL

Patentovaný postup HygienePlus®


Klimatizační zařízení a zařízení ke zvlhčování vzduchu v zásadě nepředstavují sterilní oblasti. I když se používá zvlhčovací voda ve kvalitě pitné vody, nikdy není zcela bez choroboplodných zárodků. Proto se mohou ve zvlhčovacích zařízeních a ve vlhkých oblastech klimatizačních zařízení vždy usazovat choroboplodné zárodky a mohou tvořit nebezpečné povlaky. Jsou tedy nezbytná vhodná hygienická opatření, aby preventivně zamezila růstu a šíření choroboplodných zárodků v adiabatických zvlhčovačích vzduchu. Graf výskytu choroboplodných zárodků znázorňuje razantní šíření mikroorganismů v případě, že nebyla přijata vhodná opatření k zamezení jejich růstu. Patentovaný postup HygienePlus® zajišťuje zdravý vzduch a trvalou hygienu.

HygienePlus KazetaEnergeticky účinný nízkotlaký systém


Způsob práce s nízkým tlakem umožňuje již podstatné úspory energie díky nižšímu výkonu kompresorů. Díky kombinaci zvlhčovače vzduchu Condair DL a inverzní osmózy Condair AT2 je přítomnost tlakového čerpadla ve zvlhčovacím systému dokonce zbytečná.

Condair DL ProudSchématická konstrukční skladba


Nízkotlaké systémy si obecně vystačí s podstatně menší konstrukční hloubkou, než je potřeba u vysokotlakých zvlhčovačů. Díky celoplošnému uspořádání odpařovací keramiky a rozprašovacím kuželům molekulárních rozprašovacích trysek může být konstrukční hloubka systému Condair DL redukována na 600 mm. Také kompaktní konstrukce přispívá ke zkrácení vlhčicí komory a k dosažení úspory materiálu.

Schematické rozložení