Hlavní centrála MED-EL

Hlavní centrála MED-EL, Innsbruck


Společnost MED-EL zaujímá mezinárodní vedoucí postavení v oboru výroby implantovatelných sluchových pomůcek. Vývojové středisko, které bylo otevřeno v srpnu roku 2013 v ústředí společnosti sídlícím v Innsbrucku, zaujímá celkově více než 13 270 čtverečních metrů rozdělených mezi pět podlaží. Díky provedení, které se blíží pasivnímu domu a zahrnuje tepelnou ochranu i regeneraci tepla, je budova obzvláště energeticky účinná. V novém firemním ústředí sídlí oddělení výzkumu, vývoje, konstrukce i výroby.

Konferenční místnosti lze flexibilně rozdělovat pomocí mobilních přepážek, výukové laboratoře, měřicí laboratoře a čisté prostory jsou vybaveny nejmodernější technikou a kancelářské místnosti vybízejí svojí otevřenou architekturou se stěnami ze skla k vzájemné komunikaci a spolupráci. K zajišťování hygienické a příjemné vlhkosti vzduchu byly nainstalovány parní zvlhčovače vzduchu s plynovým ohřevem řady GS, které byly dodány společností Condair.

Plynem vyhřívaný parní zvlhčovač vzduchu


Condair GS

Plynem vyhřívaný parní zvlhčovač vzduchu

Zařízení Condair GS jsou měřítkem vysoce účinného zvlhčování vzduchu s využitím zemního plynu. Spaliny mohou být odváděny přímo do odpadního vzduchu vzduchotechnického systému. Teplo ze spalin se získává zpět rekuperací ve vzduchotechnickém zařízení.

Z hlediska maximální efektivity a jednoduché instalace jsou první volbou, přičemž je lze flexibilně začleňovat do stávajících systémů.

Další informace o zařízení Condair GS

Získávání tepla ze spalin
prostřednictvím vzduchotechnického systému


Vedení spalin s odpadním vzduchem vzduchotechnického systému přináší značné výhody. Především je značně usnadněna instalace,
protože již není zapotřebí žádný komín. Teplo ze spalin se využívá regenerativně prostřednictvím rekuperace
ve vzduchotechnickém zařízení, aniž by se zhoršila kvalita odváděného vzduchu. Energie ve spalinách
je zdarma k dispozici a dosažené úspory je možné započítat do spotřeby tepla na větrání.
Reprezentace používaného parního zvlhčovače
Parní zvlhčovač vzduchu na zemní plyn se zpětným získáváním tepla ze spalin prostřednictvím vzduchotechnického systému
Nevyžaduje se žádný komín Není potřebný komín
Rekuperace teplaZpětné získávání tepla ze spalin
Certifikováno DVGWS certifikací DVGW

Energeticky účinná technika
se vyplatí!

Potenciál úspory včetně
kondenzačního tepla při spotřebě tepla k větrání a zpětném získávání tepla [kW]
Úspory
Parní výkon [kg/h]

Vždy vhodné řešení

Variabilní situace systémů vyžadují odpovídající řešení. Nejrůznější varianty zařízení umožňují jasné provedení podle plánovaných zadání a navržených vzduchotechnických systémů. Došlo ke
zrušení stávajících omezení při odvodu spalin a k dispozici je nyní vysoce výkonné
parní zvlhčování vzduchu pro širokou oblast použití.
Condair GS vnitřní instalace
Condair GS
Vnitřní uspořádání (závisí na vzduchu v místnosti) Spalovací vzduch je odsáván z místa instalace
Condair GS vnitřní instalace
Condair GS RS
Vnitřní uspořádání (nezávisí na vzduchu v místnosti), spalovací vzduch je přiváděn zvenčí
Condair GS venkovní instalace
Condair GS OC
Venkovní instalace s robustním ochranným krytem do každého počasí
Video | Jak funguje zvlhčovač vzduchu s plynovým ohřevem
PDF | Parní zvlhčovač vzduchu Condair GS s plynovým ohřevem