The m.pire


THE m.pire, Mnichov


Komplex budov The m.pire byl navržen proslulým americkým architektem Helmutem Jahnem a sestává z 23podlažní věže, jakož i z dalších dvou pětipodlažních a dvou sedmipodlažních budov. Díky průběžné skleněné fasádě tvoří čtyři podlouhlé části budovy a věž vizuálně a prostorově harmonickou jednotku.

Díky flexibilnímu rozčlenění prostoru bylo dosaženo vysoké míry efektivity a estetična, přičemž výsledkem je pracovní svět orientovaný na budoucnost – tento systém umožňuje rozdělení na jednotlivé kanceláře, ale také na kombinované a velkoprostorové kanceláře. Od roku 2012 byly dvě budovy, věž Skyline Tower a Bailey Palace, pronajaty společnosti OSRAM a slouží tomuto podniku jako firemní centrála. Celkem je zde k dispozici přibližně 1 200 pracovišť na celkové ploše 28 000 m². Centrála společnosti OSRAM se orientuje podle norem platných pro moderní pracovní svět a splňuje veškeré požadavky trvale udržitelného hospodaření budovy. Za to byla budova oceněna německou společností pro udržitelné stavby Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zlatou pečetí kvality. Přitom byla hodnocena ekologická, ekonomická i sociálně kulturní hlediska. Příjemnou vlhkost vzduchu zajišťují parní zvlhčovače vzduchu dodané společností Condair.


x

Hybridní zvlhčovač vzduchu

Condair DLSystém Condair DL je další vývojovou fází systému Condair Dual2, celosvětově nejúspěšnějšího systému pro adiabatické zvlhčování vzduchu. Hygienická kvalita tohoto systému se osvědčila v praxi a byla oceněna nezávislými organizacemi s veřejnou odpovědností.

Provoz hybridních zařízení ke zvlhčování vzduchu spoléhá výlučně na výhody poskytované způsoby zvlhčování, jimiž jsou rozprašování a odpařování. Díky tomu přináší trvalé řešení ústředních problémů, které by mohly vzniknout izolovaným využitím těchto technologií. Proto je tento systém zvlhčování vzduchu první volbou všude, kde jde o hygienu, energetickou účinnost a hospodárnost.Další informace o zařízení Condair DL

Patentovaný postup HygienePlus®


Klimatizační zařízení a zařízení ke zvlhčování vzduchu v zásadě nepředstavují sterilní oblasti. I když se používá zvlhčovací voda ve kvalitě pitné vody, nikdy není zcela bez choroboplodných zárodků. Proto se mohou ve zvlhčovacích zařízeních a ve vlhkých oblastech klimatizačních zařízení vždy usazovat choroboplodné zárodky a mohou tvořit nebezpečné povlaky. Jsou tedy nezbytná vhodná hygienická opatření, aby preventivně zamezila růstu a šíření choroboplodných zárodků v adiabatických zvlhčovačích vzduchu. Graf výskytu choroboplodných zárodků znázorňuje razantní šíření mikroorganismů v případě, že nebyla přijata vhodná opatření k zamezení jejich růstu. Patentovaný postup HygienePlus® zajišťuje zdravý vzduch a trvalou hygienu.

HygienePlus KazetaEnergeticky účinný nízkotlaký systém


Způsob práce s nízkým tlakem umožňuje již podstatné úspory energie díky nižšímu výkonu kompresorů. Díky kombinaci zvlhčovače vzduchu Condair DL a inverzní osmózy Condair AT2 je přítomnost tlakového čerpadla ve zvlhčovacím systému dokonce zbytečná.

Condair DL ProudSchématická konstrukční skladba


Nízkotlaké systémy si obecně vystačí s podstatně menší konstrukční hloubkou, než je potřeba u vysokotlakých zvlhčovačů. Díky celoplošnému uspořádání odpařovací keramiky a rozprašovacím kuželům molekulárních rozprašovacích trysek může být konstrukční hloubka systému Condair DL redukována na 600 mm. Také kompaktní konstrukce přispívá ke zkrácení vlhčicí komory a k dosažení úspory materiálu.

Schematické rozložení