KPMG Headquarters


KMPG, Lucemburk


Architektonické řešení budovy společnosti KMPG propojuje moderní Lucemburk s průmyslovou historií. Pro minulost země je totiž charakteristický ocelářský průmysl, což má symbolizovat nápadná fasáda z oceli Corten s červenou povrchovou úpravou dosaženou pomocí oxidace. Tato ocelová konstrukce však není pouze dekorativní, ale podílí se také na statické stabilitě budovy.

Obzvláště velký důraz byl u této stavby kladen na zohlednění ekologických a ekonomických faktorů. K tomu značným dílem přispěla společnost Condair se svými energeticky účinnými odpařovacími ochlazovači.

x

Odpařovací chladič

Condair MEOdpařovací chladič Condair ME byl koncipován speciálně na základě požadavků nepřímého chlazení odpadního vzduchu. K nim patří jednoduchá konstrukce, extrémně hospodárný způsob provozu a dlouhá životnost komponent. Patentovaný zvlhčovací box dosahuje nejlepších možných hodnot při účinku odpařování.Další informace o zařízení Condair ME

Schématické znázornění odpařovacího chlazení


Významná úspora energieProstřednictvím nepřímého odpařovacího chlazení se snižuje potřebný výkon chladicího stroje pro mechanické generování chladu.
Díky tomu mohou být konvenční chladicí stroje a chladiče podstatně menší a jejich provedení může být levnější.

Navíc se snižují běžné provozní náklady na chlazení budovy.
Grafické zobrazení energetických příspěvků k chlazení budovy ve vzorovém vzduchotechnickém zařízení.
Vypočítává se pomocí softwarového nástroje Coolblue 2.0 vyvinutého společností Condair.

Energeticky účinný odpařovací chladič
Condair ME
PDF / prospekt: Odpařovací chladič Condair ME