Spittelau


Nezůstane kámen na kameni!

Parní zvlhčovače Mk5 společnosti Condair
poskytují příjemnou vlhkost v budově 


Z vnější strany je to působivé umělecké dílo. Ale uvnitř je to vysoce účinný stroj na likvidaci odpadu. S roční kapacitou spalování 250 000 tun odpadu je „Spittelau“ jednou z největších spaloven odpadů v rakouském hlavním městě. Díky fasádě, kterou navrhl vídeňský umělec Friedensreich Hundertwasser, je také oblíbeným exponátem pro milovníky umění a architektury z celého světa.

Tato kuriozita – jeden ze tří tepelných závodů na zpracování odpadu provozovaných společností Fernwärme Wien GmbH a pravděpodobně ojedinělý i ve světovém měřítku – byla nyní po třech letech práce zmodernizována. Původní pokyny pro projekt dokončený v červnu 2015 byly: „Vnější strany se nelze dotknout, ale uvnitř by neměl být ponechán kámen na kameni.“


Závod byl zcela zmodernizován, protože od spuštění provozu před více než 40 lety dosáhly hlavní součásti přirozeného konce své životnosti. Objem prací potřebný pro modernizaci byl obrovský a se značnými náklady, které celkově v regionu činily 130 milionů EUR. Nejprve musely být vyměněny dva 35 metrů vysoké spalovací kotle pro zpracování až 16 tun odpadu za hodinu a generující 54 tun páry. Modernizace se týkala také potrubí dopravujícího horkou páru při teplotě 400 °C do turbíny, stejně jako samotné turbíny, kde se pára nakonec převede na energii a používá pro získávání tepla. Kromě toho došlo k výměně katalyzátoru a trafostanice pro získávání tepla pro dálkové vytápění, jakož i k instalaci nové nádrže napájecí vody, systému odstraňování popela a systému vodních par.

Další součásti rozsáhlých opatření modernizace zahrnují výrobky dodané skupinou Condair, jedním z předních světových poskytovatelů řešení pro zvlhčovače vzduchu a odpařovací chladicí systémy. Tři odporové parní zvlhčovače Defensor MK5 byly pro Spittelau objednány dokonce ještě před zahájením prací. Tyto zvlhčovače vzduchu zajišťují vynikající kvalitu vzduchu v provozních prostorách, zejména tam, kde zaměstnanci společnosti Fernwärme Wien provádějí vysoce odpovědné monitorovací a řídící funkce. Nepřetržité sledování velkých monitorů klade zvláštní nároky na oči a sliznice. Přesně regulovatelná vlhkost vzduchu zde výrazně zlepší pracovní podmínky a také zvýší schopnost soustředit se, stejně jako zlepší obecný pocit pohody odpovědných pracovníků.

Elektricky ovládané zvlhčovače MK5 poskytují maximální přesnost regulace a jsou určeny pro použití s pitnou vodou nebo zcela odsolenou vodou. Automaticky vytvářejí hygienickou páru bez tlaku a minerálů. Při rozhodnutí objednat pro závod ve Vídni zvlhčovače MK5 byl rozhodující zejména patentovaný systém řízení vápence zvlhčovačů. Extrahované minerály lze průběžně odnímat z parního válce a přemisťovat do externě umístěné sběrné nádoby.

Význam tohoto závodu generujícího energii a teplo, druhého největšího v síti dálkového vytápění společnosti Wien Energie, je pro město obrovský. Na základě jeho výkonu je dálkově dodáváno teplo a energie do více než 50 000 domácností. Požadavek na pracovní sílu potřebnou v průběhu prací na modernizaci, a to zejména ve špičkách, byl rovnoměrně vysoký. Aby bylo zajištěno splnění termínů, pracovalo na místě modernizace někdy až 400 pracovníků. Jeden ze dvou spalovacích kotlů byl schopen zahájit provoz v březnu 2014.

Díky využijí moderní technologie probíhalo plné zprovoznění závodu současně s navýšením kapacity na vyšší úroveň. Výroba energie závodu by mohla být pro stejné výstupní množství tepla pro dálkové vytápění zvýšena trojnásobně. S celkovou průměrnou roční kapacitou 400 megawattů a výrobou 500 gigawatthodin tepla se v současné době jedná o jeden z nejmodernějších a nejúčinnějších systémů čištění odpadních plynů na světě.

Vídeňská radní pro životní prostředí Ulli Sima se domnívá, že se jedná o přirozené pokračování udržitelné politiky v oblasti ochrany životního prostředí: „Moderní závody na zpracovávání odpadu, jako je ten zde v Spittelau, jsou jádrem našeho plánu pro ochranu životního prostředí a nakládání s odpady ve Vídni. Dálkové vytápění je důležitým příspěvkem k ochraně podnebí a energetické účinnosti našeho města. Stupeň účinnosti byl ve Spittelau zvýšen na 76 procent, což znamená, že je energie využívána efektivněji.“

Christoph Gschaider, Condair GmbH Rakousko 


Zjistěte více o parním zvlhčovači Condair MK5