Veletržní věž Frankfurt


Veletržní věž, Frankfurt


Frankfurtská veletržní věž je nejnápadnějším symbolem města. Při svém dokončení v roce 1991 byla se svojí výškou dosahující 256,5 metru dokonce nejvyšší evropskou budovou. Architektem Helmutem Jahnem byla navržena ve stylu art deco, který byl typický pro mrakodrapy 30. let dvacátého století. Fasáda sestává z leštěné červené žuly a má symbolizovat blahobyt, kreativitu a inovativního ducha.

V horní části věže přechází válcový stavební objekt do tříúrovňového jehlanu. Vrchol tohoto jehlanu pak obsahuje součásti domovního technického vybavení a pro nájemce nebo veřejnost není přístupný. Přesné a hygienické zvlhčování vzduchu zde zajišťují systémy rozvodu tlakové páry řady ESCO dodané společností Condair.


x

Systém rozvádění tlakové páry

Condair ESCOSystémy Condair ESCO ke zvlhčování vzduchu s využitím páry nastavují laťku a určují měřítka. Klíčovou komponentou je parní připojovací jednotka s homologací. Funkční prvky jsou plně integrovány uvnitř zařízení a promyšlená konstrukce je zárukou bezporuchového připojení páry.

Není nutné provádět nákladné utěsňování a propojování potrubí – instalace je snadno kalkulovatelná, rychlá a ekonomicky výhodná. Modulární systém rozvodu par s patentovanými parními tryskami nepotřebuje žádné plášťové topení. Tak lze účinně předcházet zbytečné spotřebě energie také ve fázi odstavení či nečinnosti. Všechna místa vyžadující utěsnění jsou již zkompletovaná v rámci dodávky. Instalace celého zařízení je tak významně zjednodušena, aniž by vznikalo riziko netěsných potrubních spojů.Další informace o zařízení Condair ESCO

Patentovaný otočný šoupátkový ventil


Pohon ventilu je konstruován jako otočný pohon, což zajišťuje velmi přesnou a spolehlivou funkci. Díky tomu, že regulace otočného šoupátkového ventilu vyžaduje
pouze minimální síly, a díky přímému převodu sil bylo možné dosáhnout kompaktní a skladné konstrukce.
K zařízení lze připojit běžně dostupné elektrické i pneumatické regulátory vlhkosti.

Keramické ventily zajišťují absolutně těsné uzavření, takže ani při odpojeném zařízení neproniká žádná pára do větracího zařízení – to vše bez jakéhokoli
přídavného uzávěru. Tak je bez dalších opatření zabráněno nežádoucí tvorbě kondenzátu.

Nekondenzující pára odebíraná z
hlavního proudu patentovanými tryskami


Patentované parní trysky odebírají páru výlučně z jádra proudu v rozvodné trubici – z oblasti, kde je pára horká a bez kondenzátu. Tak zajistíte, aby vzduchové vedení za systémem rozvodu zůstalo suché. Tyto trysky, které jsou vyrobeny z pevné ušlechtilé oceli, fungují spolehlivě, trvale a jsou odolné proti stárnutí, aniž by vznikaly netěsnosti a úniky.

Homogenní rozvod páry
a nejkratší zvlhčovací vedení


Patentované parní trysky, odebírají páru výlučně z krátkých zvlhčovacích tras, jsou rozhodující pro spolehlivé a hygienické parní zvlhčování vzduchu. V zařízeních dodávajících čistý vzduch (RLT) se na vestavěných vzduchových vedeních nesmí srážet páry. Důsledkem by byly vlhké plochy, akumulace vody a hygienická rizika.


Condair ESCO DL40
Díky jednomu, dvěma či třem horizontálním rozvaděčům páry lze model DL40 vždy velmi flexibilně skloubit se systémy vedení vzduchu. To poskytuje další volnost pro parní vedení a konstruktivní konfiguraci vlhčicí komory.
Condair ESCO DR73
Bez ohledu na to, zda je požadován maximální výkon pro parní vedení nebo co nejkratší zvlhčovací vedení, je model DR 73 vždy tou nejlepší volbou. Systém rozvodu páry lze vždy rozvrhnout podle konkrétní instalační situace a přizpůsobit na míru individuálním požadavkům. Oboustranný výstup par na nástavci s tryskami zajišťuje homogenní rozvod par v rámci celého vzduchového vedení.
PDF / prospekt: Systém rozvádění tlakové páry Condair ESCO