Zámek Schwerin, Schwerin


Zámek Schwerin, Schwerin


Záměk Schwerin leží na ostrově v centru města Schwerin a je považován za jeho nejznámější symbol. Je největší a nejskvostnější z více než 2 000 zámků a panských sídel ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Tento zámek, který je vsazen do schwerinské jezerní krajiny, byl kdysi sídlem meklenburských vévodů a od roku 1990 v něm sídlí také zemský sněm spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Dnešní zámek vznikl zevrubnou přestavbou a novou výstavbou v létech 1845 až 1857. V okolí se nacházejí rozmanité, reprezentativně utvářené zahradní komplexy, které byly rekonstruovány, popř. nově založeny u příležitosti Spolkové zahradní výstavy 2009. Příjemné klima v místnostech zajišťují parní zvlhčovače vzduchu řady EL dodané společností Condair.

x

Parní zvlhčovač vzduchu s elektrodovým ohřevem

Condair ELŘada EL představuje nejnovější generaci známých parních zvlhčovačů vzduchu od společnosti Condair. Tyto zvlhčovače jsou jedničkou všude tam, kde záleží na spolehlivém parním zvlhčování vzduchu bez velkých starostí.

Uživatelé těchto zařízení totiž vyžadují snadné a přehledné možnosti ovládání a také zdravý a hygienicky zvlhčený vzduch na dýchání. Parní zvlhčovače vzduchu řady EL od společnosti Condair splňují tyto úkoly příkladným způsobem.Další informace o zařízení Condair EL

Velkoplošné elektrody s mřížkovou strukturou


Osvědčený elektrodový ohřev, jímž jsou elektrodové parní zvlhčovače vzduchu Condair EL vybaveny, se automaticky přizpůsobuje stávající kvalitě vody, která odpovídá pitné, a ideálním způsobem optimalizuje hospodaření s vodou u těchto zařízení. Speciální mřížková struktura propůjčuje topným elektrodám maximální možný povrch. Slitina použitého elektrodového materiálu zajišťuje spolehlivou funkci, vysoký výkon při vyvíjení páry a dlouhou životnost při každodenním provozu zařízení.


Klíčem úspěchu
je optimální rozvod páryRozvaděč páry Condair
Pro běžné požadavky při velkorysé nabídce
prostoru a dostatečné vzdálenosti pro
zvlhčování
Condair OptiSorp
Systém rozvodu páry pro
homogenní rozvod s nejkratšími
zvlhčovacími vzdálenostmi
Condair BlowerPack
s ventilačním přístrojem pro
přímé zvlhčování prostoru
Konstrukční skladba systému
elektrodového parního zvlhčovače vzduchu
PDF / prospekt: Elektrodový parní zvlhčovač vzduchu Condair EL