Německé historické muzeum, Berlín


Německé historické muzeum, Berlín


Německé historické muzeum (DHM) v Berlíně se samo definuje jako „místo poučení a porozumění související se společnými dějinami Němců a Evropanů“. Muzeum DHM sestává ze zbrojnice, která je již sama o sobě prodchnutá bohatou historií, a z výstavní haly, která byla navržena známým čínsko-americkým architektem Ieoh Ming Peiem. Nová čtyřpodlažní hala muzea DHM byla otevřena po pěti letech výstavby v roce 2003 přímo za zbrojnicí.

Vedle stálé výstavy „Německé dějiny v obrazech a svědectvích“, která je umístěna ve zbrojnici a která na 8 000 čtverečních metrech líčí prostřednictvím 8 000 výstavních exponátů 2 000 let německé historie, se v nové výstavní hale konají převá��ně putovní zvláštní výstavy. V bezprostřední blízkosti muzea DHM se nacházejí další objekty, jimiž jsou Muzejní ostrov, Schinkelovo staré muzeum, památník Neue Wache a Humboldtova univerzita. O hygienicky vhodnou vlhkost vzduchu se v německém historickém muzeu starají hybridní zvlhčovače vzduchu dodané společností Condair.x

Hybridní zvlhčovač vzduchu

Condair DLSystém Condair DL je další vývojovou fází systému Condair Dual2, celosvětově nejúspěšnějšího systému pro adiabatické zvlhčování vzduchu. Hygienická kvalita tohoto systému se osvědčila v praxi a byla oceněna nezávislými organizacemi s veřejnou odpovědností.

Provoz hybridních zařízení ke zvlhčování vzduchu spoléhá výlučně na výhody poskytované způsoby zvlhčování, jimiž jsou rozprašování a odpařování. Díky tomu přináší trvalé řešení ústředních problémů, které by mohly vzniknout izolovaným využitím těchto technologií. Proto je tento systém zvlhčování vzduchu první volbou všude, kde jde o hygienu, energetickou účinnost a hospodárnost.Další informace o zařízení Condair DL

Patentovaný postup HygienePlus®


Klimatizační zařízení a zařízení ke zvlhčování vzduchu v zásadě nepředstavují sterilní oblasti. I když se používá zvlhčovací voda ve kvalitě pitné vody, nikdy není zcela bez choroboplodných zárodků. Proto se mohou ve zvlhčovacích zařízeních a ve vlhkých oblastech klimatizačních zařízení vždy usazovat choroboplodné zárodky a mohou tvořit nebezpečné povlaky. Jsou tedy nezbytná vhodná hygienická opatření, aby preventivně zamezila růstu a šíření choroboplodných zárodků v adiabatických zvlhčovačích vzduchu. Graf výskytu choroboplodných zárodků znázorňuje razantní šíření mikroorganismů v případě, že nebyla přijata vhodná opatření k zamezení jejich růstu. Patentovaný postup HygienePlus® zajišťuje zdravý vzduch a trvalou hygienu.

HygienePlus KazetaEnergeticky účinný nízkotlaký systém


Způsob práce s nízkým tlakem umožňuje již podstatné úspory energie díky nižšímu výkonu kompresorů. Díky kombinaci zvlhčovače vzduchu Condair DL a inverzní osmózy Condair AT2 je přítomnost tlakového čerpadla ve zvlhčovacím systému dokonce zbytečná.

Condair DL ProudSchématická konstrukční skladba


Nízkotlaké systémy si obecně vystačí s podstatně menší konstrukční hloubkou, než je potřeba u vysokotlakých zvlhčovačů. Díky celoplošnému uspořádání odpařovací keramiky a rozprašovacím kuželům molekulárních rozprašovacích trysek může být konstrukční hloubka systému Condair DL redukována na 600 mm. Také kompaktní konstrukce přispívá ke zkrácení vlhčicí komory a k dosažení úspory materiálu.

Schematické rozložení