Campus Kronberg

Campus Kronberg


V létě roku 2014 byl do klimatizačního systému budovy „Gamma“ areálu Campus Kronberg poprvé začleněn parní systém zvlhčování vzduchu s plynovým ohřevem „Condair GS“ dodaný společností Condair GmbH, který byl podroben přejímacím provozním zkouškám. U tohoto patentovaného systému jsou spaliny vznikající při spalování plynu odváděny do odpadního vzduchu klimatizačního systému, což přispívá ke zvýšení účinnosti zpětného získávání tepla.

PDF / odborný článek: Campus Kronberg

Plynem vyhřívaný parní zvlhčovač vzduchu


Condair GS

Plynem vyhřívaný parní zvlhčovač vzduchu

Zařízení Condair GS jsou měřítkem vysoce účinného zvlhčování vzduchu s využitím zemního plynu. Spaliny mohou být odváděny přímo do odpadního vzduchu vzduchotechnického systému. Teplo ze spalin se získává zpět rekuperací ve vzduchotechnickém zařízení.

Z hlediska maximální efektivity a jednoduché instalace jsou první volbou, přičemž je lze flexibilně začleňovat do stávajících systémů.

Další informace o zařízení Condair GS

Získávání tepla ze spalin
prostřednictvím vzduchotechnického systému


Vedení spalin s odpadním vzduchem vzduchotechnického systému přináší značné výhody. Především je značně usnadněna instalace,
protože již není zapotřebí žádný komín. Teplo ze spalin se využívá regenerativně prostřednictvím rekuperace
ve vzduchotechnickém zařízení, aniž by se zhoršila kvalita odváděného vzduchu. Energie ve spalinách
je zdarma k dispozici a dosažené úspory je možné započítat do spotřeby tepla na větrání.
Reprezentace používaného parního zvlhčovače
Parní zvlhčovač vzduchu na zemní plyn se zpětným získáváním tepla ze spalin prostřednictvím vzduchotechnického systému
Nevyžaduje se žádný komín Není potřebný komín
Rekuperace teplaZpětné získávání tepla ze spalin
Certifikováno DVGWS certifikací DVGW

Energeticky účinná technika
se vyplatí!

Potenciál úspory včetně
kondenzačního tepla při spotřebě tepla k větrání a zpětném získávání tepla [kW]
Úspory
Parní výkon [kg/h]

Vždy vhodné řešení

Variabilní situace systémů vyžadují odpovídající řešení. Nejrůznější varianty zařízení umožňují jasné provedení podle plánovaných zadání a navržených vzduchotechnických systémů. Došlo ke
zrušení stávajících omezení při odvodu spalin a k dispozici je nyní vysoce výkonné
parní zvlhčování vzduchu pro širokou oblast použití.
Condair GS vnitřní instalace
Condair GS
Vnitřní uspořádání (závisí na vzduchu v místnosti) Spalovací vzduch je odsáván z místa instalace
Condair GS vnitřní instalace
Condair GS RS
Vnitřní uspořádání (nezávisí na vzduchu v místnosti), spalovací vzduch je přiváděn zvenčí
Condair GS venkovní instalace
Condair GS OC
Venkovní instalace s robustním ochranným krytem do každého počasí
Video | Jak funguje zvlhčovač vzduchu s plynovým ohřevem
PDF | Parní zvlhčovač vzduchu Condair GS s plynovým ohřevem