Gorch Fock


Gorch Fock


Slavná školní plachetnice spolkového námořnictva byla postavena tradiční hamburskou loděnicí Blohm & Voss a „spuštěna na vodu“ dne 23. srpna 1958. Její jméno pochází od dolnoněmeckého spisovatele, který se stal známým díky svým románům o mořeplavbě a který padl v bitvě u Skagerraku, největší námořní bitvě 1. světové války. Do dnešního dne již plachetnice Gorch Fock urazila více než 740 000 námořních mil a navštívila 439 přístavů na 60 výsostných územích všech světadílů.

Jako plovoucí vyslanec Spolkové republiky Německo se účastní četných mezinárodních regat a až do zavedení měny Euro v roce 1999 bylo její vyobrazení vytisknuto na rubové straně desetimarkové bankovky. Kmenová posádka plavidla Gorch Fock sestává z 69 mužů (maximálně: 222 mužů), její největší stěžeň se tyčí do výšky 45,3 metru nad vodní hladinu, 23 plachet má celkovou plochu 1 952 čtverečních metrů a vybavení zahrnuje i vícenásobný systém rozvádění páry Optisorp dodaný společností Condair.
x

Vícenásobný systém rozvádění páry

Condair OptisorpPokud jde o spolehlivé a hygienické zvlhčování vzduchu, jsou rozhodující krátké vzdálenosti při zvlhčování. V zařízeních dodávajících čistý vzduch (RLT) se na vestavěných vzduchových vedeních nesmí srážet páry. Důsledkem by byly vlhké plochy, koroze a hygienická rizika.

Se systémem rozvodu páry Condair OptiSorp lze ve srovnání s běžnými systémy rozvodu podstatně zkrátit dráhy při zvlhčování. To umožňuje přivádět páry i ve složitých stavebních situacích a jsou i tehdy zaručeny optimální rozvod páry a nejlepší zachycení vlhkosti.Další informace o systému Condair Optisorp

Zkrácení zvlhčovací trasy


Konstrukční uspořádání systému rozvodů umožňuje přesný a homogenní výstup páry v celém průřezu.
Tím se účinně čelí vzniku vrstev vlhkosti nad profilem proudění. Přiváděná pára je zachycována
a unášena proudem vzduchu rychle a stejnoměrně.


Zvlhčovací vzdálenostNekondenzující pára odebíraná z
hlavního proudu patentovanými tryskami


Patentované parní trysky odebírají páru výlučně z jádra proudu v rozvodné trubici – z oblasti, kde je pára horká a bez kondenzátu.
Tak zajistíte, aby vzduchové vedení za systémem rozvodu zůstalo suché. Tyto trysky, které jsou vyrobeny z pevné
ušlechtilé oceli, fungují spolehlivě, trvale a jsou odolné proti stárnutí, aniž by vznikaly netěsnosti a úniky. Tryska jádra
PDF / prospekt: Condair Optisorp